AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

KULATÝ STŮL: Vybrané problémy z aplikace stavebního zákona (Brno)

Cílem kulatého stolu Vybrané problémy z aplikace stavebního zákona, který proběhl dne 23. dubna 2019 ve velkém konferenčním sále Otakara Motejla, byla vzájemná výměna zkušeností z aplikace stavebního zákona, diskuse aplikačních nejasností a jejich praktického řešení. Mezi hlavní témata letošního ročníku bylo zamyšlení se nad možnostmi odvolacích orgánů aktivně ovlivňovat postupy prvoinstančních orgánů v rámci řešení nečinnosti, podjatosti a metodického vedení. Zaměřili jsme se také na některé praktické procesní otázky, jako je řešení obstrukčního jednání stavebníka v řízení o dodatečném povolení stavby, nebo aplikace přechodných ustanovení novely zákona č. 225/2017 Sb. Rovněž byl vytvořen prostor pro vzájemnou diskuzi těchto témat. 

PROGRAM KULATÉHO STOLU ZAHRNOVAL TYTO TEMATICKÉ OKRUHY:

  • Limity nadřízeného orgánu při řešení nečinnosti, podjatosti a metodické pomoci

   - podjatost podle § 14 odst. 4 správního řádu

   - efektivní řešení nečinnosti podřízeného orgánu

   - limity individuální metodické pomoci nadřízeného orgánu

  • Obstrukční jednání stavebníka v řízení o dodatečném povolení stavby

   - interpretace obstrukčního jednání

   - právní prostředky řešení obstrukcí 

  • Dopady přechodného ustanovení novely stavebního zákona vs. stavby ve „volném režimu“ 
  • Diskuze, aktuality a témata ze strany účastníků kulatého stolu 

POZVÁNKA S PROGRAMEM ZDE.