AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

KULATÝ STŮL: Vybrané problémy z agendy dávek pomoci v hmotné nouzi

Cílem kulatého stolu Vybrané problémy z agendy dávek hmotné v nouzi, který proběhl dne 11. dubna 2019 v malém konferenčním sále Kanceláře veřejného ochránce práv, byla seznámit účastníky a účastnice se stanovisky veřejné ochránkyně práv, která se týkají nejčastěji se opakujících problémů z oblasti hmotné nouze v agendě ochránkyně, a společně se zamyslet nad řešením aktuálních problémů z praxe.

PROGRAM KULATÉHO STOLU ZAHRNOVAL TYTO TEMATICKÉ OKRUHY:

  • Posuzování celkových sociálních a majetkových poměrů

   - posuzování majetku společně posuzovaných osob a osob blízkých

   - neuznání osobou v hmotné nouzi s přihlédnutím k celkovým sociálním a majetkovým poměrům

   - dokládání skutečností rozhodných pro nárok na dávku a její výši

  • Stanovení v místě obvyklého nájemného 

   - srovnatelnost bytů

   - druhy podkladů

   - evidence podkladů ve spisové dokumentaci 

  • Aktuální problémy Úřadu práce v agendě dávek pomoci v hmotné nouzi
  • Sociální poradenství v činnosti Úřadu práce

   - rozsah sociálního poradenství

   - sociální poradenství sociálně zranitelným skupinám

POZVÁNKA S PROGRAMEM ZDE.