AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

KULATÝ STŮL: Anonymizace soudních rozhodnutí (Brno)

Téma kulatého stolu Anonymizace soudních rozhodnutí, který se konal dne 15. listopadu 2019 ve velkém konferenčním sále Otakara Motejla, souvisel s aktuální otázkou, jak by soudy měly zpřístupňovat svá rozhodnutí. Legitimní požadavek zvýšit transparentnost justice a předvídatelnost soudního rozhodování se dostává do přímého konfliktu s ochranou jiných práv, zejména ochranou osobnostních práv účastníků soudních řízení. Co vše je třeba v soudním rozhodnutí anonymizovat? Jaká míra anonymizace je dostatečná? Jak zajistit, aby anonymizovaná rozhodnutí byla stále srozumitelná? Jak v době automatizovaného zpracování dálkově přístupných dat zabránit zpětné deanonymizaci zveřejněných rozhodnutí? Do jaké míry lze přenechat „dřinu“ při anonymizaci „strojům“ (softwarovým anonymizérům)?

Cílem kulatého stolu byla diskuse o výše uvedených otázkách, sdílení zkušeností a shrnutí pravidel pro anonymizaci soudních rozhodnutí před jejich zveřejněním v internetové databázi soudních rozhodnutí.

Na základě poptávky účastníků se věnoval také některým speciálním otázkám, jako je anonymizace při poskytování rozhodnutí na základě zákona o svobodném přístupu k informacím a rozdílům mezi poskytováním informací (rozhodnutí) a nahlížením do spisu.

PROGRAM KULATÉHO STOLU ZAHRNOVAL TYTO TEMATICKÉ OKRUHY:

  • Anonymizace rozhodnutí

   - Úvod do problematiky (Kancelář veřejného ochránce práv)

   - Zveřejňování judikatury a anonymizace z pohledu Ministerstva spravedlnosti

   - Obecná a speciální pravidla anonymizace (Kancelář veřejného ochránce práv)

   - Představení anonymizéru (Okresní soud v Mostě)

  • Anonymizace rozhodnutí

   - Diskusní blok

   - Co vše je třeba v soudním rozhodnutí anonymizovat?

   - Jaká míra anonymizace soudních rozhodnutí je dostatečná?

   - Jak zajistit, aby anonymizovaná rozhodnutí byla stále srozumitelná?

   - Jak v době automatizovaného zpracování dálkově přístupných dat zabránit zpětné deanonymizaci zveřejněných soudních rozhodnutí?

   - Do jaké míry lze přenechat „dřinu“ při anonymizaci „strojům“ (softwarovým anonymizérům)? a další otázky

  • Anonymizace rozhodnutí

   - Diskusní blok – pokračování

  • Speciální otázky

   - Poskytování rozhodnutí na základě zákona o svobodném přístupu k informacím a anonymizace

   - Nahlížení do spisu versus poskytování informací 

POZVÁNKA S PROGRAMEM ZDE.