AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Vyberte si kratší výraz (ledaže je ten delší výstižnější)

Například:

Provozovna byla v konečném důsledku povolena.

„V konečném důsledku“ je zbytečně dlouhé a méně výstižné než „nakonec“.

Nebo:

Všimněte si, že výraz bývá obvykle delší, když obsahuje abstraktní podstatné jméno nebo nedějové sloveso (blíže v kapitole Pište konkrétní podstatná jménaPište s plnovýznamovými slovesy).