Uvědomte si, jaký typ informace sdělujete: právní pravidlo, příběh, právní posouzení, průvodní informace, pokyny čtenáři (5P)

Úřední texty obsahují různé typy informací. Nás bude zajímat těchto pět:

  1. právní pravidla (tedy právní normy a jejich výklad),
  2. příběh (tedy skutková zjištění),
  3. právní posouzení (tedy použití právních pravidel na skutková zjištění),
  4. průvodní informace a
  5. pokyny čtenáři.

Například ve správním rozhodnutí píšeme všech pět. V informačním letáku příběh většinou nepíšeme, ten si pro sebe musejí dosadit konkrétní čtenáři. Někdy ale v letáku máme i příklady.

Pokud si uvědomíte, který typ informace právě sdělujete, pomůže vám to ujasnit si, co máte sdělit a co ne.