AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Označujte právní předpisy stručně a výstižně

Právní předpis označte

  • plným názvem, například „zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti“,
  • slovní částí názvu po předchozím uvedení plného názvu, například „zákon o zaměstnanosti“,
  • číslem, například „zákon č. 435/2004 Sb.“. To ale není tak šikovné, protože tak čtenáři neřeknete, o čem předpis je.

Nemusíte se držet Legislativních pravidel vlády, pokud nepíšete právní předpis. Například pokud odkazujete na právě účinné znění předpisu, nemusíte psát „ve znění pozdějších předpisů“. Pokud ale používáte jiné znění, uveďte to, například „ve znění účinném ke dni 1. 5. 2020“.