Zveřejněno Sborník

Slaďování pracovního, osobního a rodinného života ve státní službě

Sborník z mezinárodní konference 2.-3. listopadu 2017 v Brně.

Stáhnout dokument