Zveřejněno Výzkum

Přístupnost a bezbariérové užívání staveb

KONFERENCE PŘÍSTUPNOST A BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB (29. 11. 2023)

Odkaz na videozáznam konference: https://youtu.be/iXRMw_r2ETc

 

Program konference

 

BLOK I

Výzkumné šetření ochránce „Bezbariérovost – přístupnost ve stavebním právu“

Mgr. Jakub Konečný, JUDr. Jana Vašíková, Kancelář veřejného ochránce práv

Praktické poznatky stavebního úřadu v oblasti přístupnosti

JUDr. Eva Hyravá, Magistrát města Olomouc

Aplikace bezbariérové vyhlášky č. 398/2009 Sb. v praxi
Ing. Karel Sobol, NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Masarykova univerzita Brno – středisko Teiresiás

Přístupnost podle nového stavebního zákona
Mgr. Martin Daněk, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Výzkum „Přístupnost vybraných budov a služeb lidem s postižením“
Mgr. Jakub Konečný, Mgr. Nicole Fryčová, Kancelář veřejného ochránce práv

Výzkumné otázky

BLOK II

Přístupnost pro všechny
Ema Rónová, Sebeobhájkyně a zakladatelka iniciativy „Nejen toalety pro všechny“

Přístupnost úřadů a služeb pro neslyšící
Henry Mikulík, ASNEP, poradní orgán

Jak pracovat na přístupnosti
Miroslav Filipčík, Magistrát města Ostravy

Institucionální překážky bezbariérovosti
RNDr. Robert Osman, Ph.D.,Masarykova univerzita, Brno

Přístupnost veřejného prostoru pro lidi se zrakovým postižením
František Brašna, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Přístupnost z pohledu autorizovaných osob – příprava nové technické normy
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.,Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava

Přístupnost - aktualizace předpisů a pohled projektanta a auditora bezpečnosti pozemních komunikací
Ing. Michal Radimský, Ph.D., Vysoké učení technické, Brno