AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Sborník

Lidé s postižením jako „nová menšina“ – právní výzvy a souvislosti

Sborník z konference konané ve dnech 22. až 23. listopadu 2018 v Kanceláři veřejného ochránce práv

Sborník je tvořen příspěvky, které zazněly na konferenci konané ve dnech 22. až 23. listopadu 2018 v Kanceláři veřejného ochránce práv – Praktická implementace článku 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, na workshopu konaném dne 7. prosince 2020 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy – Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, jakož i dalšími odbornými příspěvky, které souvisí s tématem práv lidí s postižením.