AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno

Aktuální dodatky ke sborníku Rodina a dítě

21. 1. 2015 Střídavá výchova

Dodatky ke střídavé výchově v souvislosti s rozhodnutími Ústavního soudu.

22. 4. 2011 Aktuální stanoviska ochránce

Od vydání sborníku stanovisek veřejného ochránce práv s názvem Rodina a dítě uplynuly již více než tři roky. Ochránce se za tu dobu setkal s novými typy případů a novými otázkami k řešení. Na stránce Stanoviska - Rodina a dítě proto přibyla stanoviska ochránce k několika dalším zajímavým případům týkajícím se této problematiky. Právní analýza a argumentace v nich obsažené mají širší dopad a stanoviska tak aktualizují a rozšiřují původní vydání sborníku.

20. 1. 2011 Střídavá péče, neutrální prostředí aj.

Dodatky ke střídavé péči, umístění dítěte do neutrálního prostředí a svěření dítěte do péče širší rodiny

17. 1. 2011 Významná soudní rozhodnutí

 Nález Ústavního soudu, III. ÚS 3007/2009 ze dne 26. 8. 2010  – k právu nezl. dítěte na slyšení v řízení, v němž se rozhoduje o jeho záležitostech

 Nález Ústavního soudu, I. ÚS 266/10, ze dne 18.08.2010  – k rozhodování o střídavé výchově dítěte

 Rozsudek Nejvyššího soudu, sp.zn. 21 Cdo 298/2010, ze dne 14. 7. 2010 – k popření otcovství mužem, který se považuje za biologického otce

 Nález Ústavního soudu , sp.zn. Pl. ÚS 15/09, ze dne 8. 7. 2010 – ke zrušení ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině

 Nález Ústavního soudu, II. ÚS 485/2010, ze dne 13. 4. 2010 – k povinnosti soudu zkoumat skutečné důvody nezájmu rodiče o dítě při rozhodování o osvojení

 Nález Ústavního soudu, sp. zn. III. ÚS 1206/09, ze dne 23. 2. 2010 – k rozhodování o střídavé výchově dítěte

 Nález Ústavního soudu, IV. ÚS 2244/2009, ze dne 20. 7. 2009 – k otázce předběžného opatření ve věcech péče o nezletilé ve vztahu k právům rodičů, dětí a problematice spravedlivého procesu

 Nález Ústavního soudu, II. ÚS 838/2007, ze dne 10. 10. 2007  – k podmínkám pro nařízení ústavní výchovy a pro odnětí dítěte biologickým rodičům