AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Tisková zpráva

Zranění a pozůstalí obětí tragické střelby v Praze mohou požádat o peněžitou pomoc. Jaká jsou základní pravidla a podmínky?

Lidé bezprostředně zasažení útokem střelce na pražské filozofické fakultě mohou stejně jako všechny oběti trestných činů požádat o peněžitou pomoc od státu. Hladké vyřizování žádostí o ni je jedním z dlouhodobých témat, která veřejný ochránce práv i jeho zástupce řeší s Ministerstvem spravedlnosti. Na doporučení ombudsmana například ministerstvo vyčlenilo na odboru odškodňování několik referentů, kteří se věnují pouze žádostem o peněžitou pomoc a nemusí plnit jiné úkoly. Díky tomu se vyřizování žádostí podařilo urychlit.

Příspěvek od státu má obětem trestných činů pomoci zvládnout těžké období po tragické události. Peníze mohou využít na léčbu fyzických i duševních následků, a může kompenzovat výpadek příjmů v době, kdy nezvládnou naplno pracovat. „Právě proto musí oběti peněžitou pomoc dostat rychle, když ji bezprostředně po činu nejvíce potřebují. Proto vítáme i včerejší vyjádření pana premiéra, že ministerstvo v tomto ohledu nyní udělá maximum.“ shodují se ombudsman i jeho zástupce.

Spolu s Bílým kruhem bezpečí připravili právníci Kanceláře ombudsmana jednodušší formuláře žádostí o peněžitou pomoc. První je určený přímo pro oběti trestných činů, druhý pro pozůstalé. I s podporou organizací pomáhajících obětem mohou žádat mohou buď o paušální částky nebo o proplacení již uhrazených nákladů léčení a náhradu ušlého zisku.

Tabulka přehledně shrnuje maximální možné částky pomoci, která by se mohla týkat pozůstalých a obětí střelby v Praze. „Lidé mohou o peněžitou pomoc požádat do dvou let od zjištění újmy a nejpozději do pěti let od spáchání trestného činu. Obětí trestného přitom mohou být i ti, kteří sice nebyli fyzicky zranění, ale utrpěli vážnější psychickou újmu, pokud znesnadnila jim obvyklý způsob života po dobu minimálně tří týdnů a vyžadovala lékařské ošetření,“ vysvětluje právník Martin Hurych, který se v Kanceláři ombudsmana na oblast odškodňování obětí specializuje.

pene_z_ita_pomoc_tabulka.pngMinisterstvo spravedlnosti by mělo o žádostech o peněžitou pomoc rozhodnout nejpozději do tří měsíců. Zástupce veřejného ochránce práv nyní plánuje s Ministerstvem spravedlnosti jednat o svých doporučeních týkajících systémových otázek v oblasti peněžité pomoci. Aktuální je například diskuze o valorizaci peněžité pomoci. Částky zůstávají už deset let stejné, ovšem za tu dobu se jejich reálná hodnota snížila víc než o třetinu. Samostatným tématem je také využívání prostředků z odklonů v trestním řízení. Ty jsou výslovně určené na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, z větší části ale končí ve státním rozpočtu, a nikoli u poškozených.

Vytisknout

Zpět na aktuality