AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Ženy mají právo na hrazenou péči porodních asistentek

Porodní asistentky nabízí možnost domácí návštěvy těhotné ženy či matky v období šestinedělí. Pomáhají ženám zvládnout náročné životní období. Porodní asistentky mohou poskytovat a zajišťovat základní a specializovanou ošetřovatelskou péči těhotné ženě, rodící ženě a ženě do šestého týdne po porodu (tzv. šestinedělce). V některých krajích je jejich péče běžně dostupná a hrazená ze zdravotního pojištění. V jiných krajích jsou jejich služby takřka nedostupné. Není přitom jasné, proč existují tak velké regionální rozdíly.

Předporodní a poporodní péče je převážně zajištěna gynekology, kterým tuto péči hradí zdravotní pojišťovny. V některých regionech zdravotní pojišťovny uzavřely smlouvy nejen s gynekology, ale i s porodními asistentkami[1].

V těchto oblastech tak mají těhotné a matky možnost svobodnějšího výběru mezi péčí gynekologa a porodní asistentky. V ostatních případech si musí hradit péči soukromé porodní asistentky ze svých zdrojů.

Je nežádoucí a nespravedlivé, aby možnost výběru měly těhotné a matky pouze v některých regionech. Jestliže v právních předpisech tyto činnosti patří mezi zdravotní pojišťovnou hrazené, měla by být služba porodních asistentek umožněna po celém území České republiky.

Ombudsmanka se na základě obdrženého podnětu rozhodla zahájit šetření, které má osvětlit, proč je mezi kraji tak velký rozdíl v dostupnosti péče porodních asistentek. V rámci tohoto šetření se zaměřila na předporodní a poporodní péči.

Pojišťovna má povinnost zajistit místní a časovou dostupnost hrazených služeb. Oslovila tedy zdravotní pojišťovny, aby získala aktuální data týkající se dostupnosti hrazené péče porodních asistentek.

Pojišťovny vysvětlují regionální nerovnováhu nezájmem pacientek v některých krajích. Ženy, pro které jsou služby porodních asistentek v tuto chvíli nedostupné, by se proto měly primárně obrátit na své pojišťovny a kraje s požadavkem, aby jim byla zpřístupněna péče porodních asistentek a to hrazená ze zdravotního pojištění.

Je pravda, že naprostou převahu péče o těhotné a šestinedělky pokrývají gynekologové a jejich zdravotní sestry. Je však otázkou, zda by tyto ženy neměly mít možnost samy si určit, jakou péči si přejí dostávat, pokud jim to zdravotní stav umožňuje. Vzhledem k tomu, že v některých regionech ženy takovou možnost mají, lze na tuto otázku odpovědět kladně.

Některé zdravotní pojišťovny tvrdí, že péče gynekologů pokrývá veškeré potřeby těhotných a šestinedělek. Některým ženám skutečně péče gynekologů stoprocentně vyhovuje. Existuje však část žen, která by péče porodních asistentek ráda využila. Velké pozitivum služeb porodních asistentek spočívá v tom, že nabízí možnost domácí návštěvy těhotné či matky v období šestinedělí.

Regionální rozdíly:

[1] S těmi, které působí jako samostatné poskytovatelky zdravotních služeb.

Vytisknout

Zpět na aktuality