AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Zveřejněno Tisková zpráva

Zástupkyně ombudsmana zveřejnila zprávu o šetření policejního zákroku v Teplicích

Vzhledem ke zvýšenému zájmu veřejnosti i médií o průběh šetření policejního zákroku v Teplicích z června letošního roku přistoupila dnes zástupkyně veřejného ochránce práv k mimořádnému zveřejnění anonymizované zprávy o šetření. Zástupkyně ombudsmana tak chce předejít možnému nekontrolovanému publikování pouze částí zprávy bez patřičného kontextu poté, co dokument poskytla žadateli podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Zároveň důrazně upozorňuje, že šetření dosud neuzavřela, své závěry shrne v závěrečném stanovisku, případně bude postupovat dál dle zákona. Uveřejnění zprávy není sankcí ve smyslu zákona o veřejném ochránci práv.

„V šetření, které jsem zahájila z vlastní iniciativy, jsem se zaměřila na zákonnost postupu policie a přiměřenost použití donucovacích prostředků. Mé šetření v žádném ohledu nenahrazuje postupy orgánů činných v trestním řízení,“ předeslala zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková s tím, že ve zprávě vycházela z podkladů poskytnutých Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje. K dispozici měla také výpovědi osádky prvního sanitního vozu a dva - veřejnosti známé - videozáznamy ukazující jednání muže i zákrok policistů.

Ve zprávě o šetření podrobně shrnula časový sled událostí, jak jej popisovali různí aktéři. V právním hodnocení se věnuje postupu policie a to v několika fázích zákroku. Zmiňuje také svůj pohled na postup orgánů vnitřní kontroly a techniku donucovacích prostředků. Ke zprávě o šetření se následně vyjádřil ústecký policejní ředitel.

Podle Moniky Šimůnkové je zveřejnění zprávy o šetření mimořádný krok: „Našim hlavním cílem bylo předejít případným dezinterpretacím zprávy o šetření, kterou jsme poskytli žadateli na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Upřednostnila bych, kdybychom mohli materiály k případu zveřejnit až po skončení celého šetření. Proto také zatím nebudu naše závěry podrobněji komentovat. V současné době s kolegy intenzivně pracujeme na textu závěrečného stanoviska.“ shrnula svůj postoj zástupkyně ombudsmana.

Příloha:

Zpráva o šetření

Vytisknout

Zpět na aktuality