AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Tisková zpráva

Zástupkyně ombudsmana pomohla ženě omezené ve svéprávnosti získat občanský průkaz

Žena s intelektovým postižením se na veřejného ochránce práv obrátila, když veřejný opatrovník – starosta obce, ve které žije – odmítl vyhovět jejímu přání získat občanský průkaz. Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková v rámci svěřené agendy práv osob se zdravotním postižením starostu upozornila, že opatrovník by měl vždy jednat v zájmu opatrovance a podobně razantní krok jako nepodání žádosti o občanský průkaz by měl řádně odůvodnit. To se podle zástupkyně veřejného ochránce práv ale v tomto případě nestalo. Po vydání zprávy o šetření opatrovník o vydání občanského průkazu pro opatrovankyni požádal. Na základě závěrečného stanoviska jí pak občanský průkaz i předal.

Opatrovník, starosta menší obce, kde stěžovatelka žije, se obával možného zneužití občanského průkazu například při uzavírání smluv, které by byly pro stěžovatelku nevýhodné nebo z nich plynuly závazky nad její možnosti. Jak zjistila zástupkyně ombudsmana při svém šetření, stěžovatelka žádnou nevýhodnou smlouvu dosud neuzavřela. 

Zástupkyně ombudsmana starostu upozornila, že k uzavření smlouvy může dojít i bez předložení občanského průkazu. Spíš než nevydání dokladu by tedy opatrovankyni pomohlo posílení její samostatnosti a soběstačnosti, aby dokázala v rámci svých možností zhodnotit různé situace. Stěžovatelka se přitom o vydání občanského průkazu začala zajímat právě díky zapojení do služby sociální rehabilitace, kde se připravovala na zvládání každodenních záležitostí.

Podle zástupkyně ombudsmana měl opatrovník stěžovatelku v přání mít občanský průkaz podpořit, přiměřeným způsobem jí vše vysvětlit a případně sdílet i své obavy ze zneužití dokladu. Pokud by přání opatrovankyně bez řádného a přesvědčivého zdůvodnění opatrovník nevyslyšel, mohla by podle zástupkyně ombudsmana stěžovatelka časem ztratit motivaci pracovat na svých kompetencích a ve výsledku by se tím i mohla posílit její závislost na opatrovníkovi.

Občanský průkaz je základním identifikačním průkazem v České republice a nelze ho, až na specifické výjimky, nahrazovat jinými doklady. „Také lidé omezenou svéprávností se mohou dostat do situací, kdy potřebují prokázat svou totožnost. Bez občanského průkazu jsou pro ně téměř neřešitelné i běžné aktivity jako registrace v knihovně, ubytování na dovolené nebo přebírání poštovních zásilek,“ vysvětlila zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková.

Starosta v reakci na zprávu o šetření situaci zvážil a žádost o vydání občanského průkazu podal. V návaznosti na další komunikaci a závěrečné stanovisko předal vydaný občanský průkaz opatrovankyni.

Přílohy:

Zpráva o šetření

Závěrečné stanovisko

Vytisknout

Zpět na aktuality