AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Tisková zpráva

Zástupkyně ombudsmana řeší stížnosti na nová pravidla ohledně přijímání žáků na střední školy

Letošní maturity a přijímací řízení na střední školy upravuje nový zákon, který vstoupil v platnost na konci března. V této souvislosti se na zástupkyni ombudsmana Moniku Šimůnkovou obrací stěžovatelé, kteří nesouhlasí s některými nově zavedenými pravidly. Jedná se především o stanovení jednoho termínu přijímací zkoušky místo dvou a dále o nemožnost odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Zástupkyně ombudsmana se proto v této věci obrátila dopisem na ministra školství.

Zákon, který nabyl účinnosti 27. března, upravuje školskou problematiku pro aktuální školní rok 2019/2020. Z epidemiologických důvodů a z důvodu urychlení procesu přijímání na střední školy byl zaveden pouze jeden termín přijímací zkoušky. Dále zákon říká, že odvolání proti rozhodnutí ředitele školy je nepřípustné.

Ředitel školy bude mít i nadále možnost sám zrušit rozhodnutí o nepřijetí uchazeče o studium, a tak například přijmout žáky, kteří se umístili „pod čarou“. Avšak v případě, že si budou chtít uchazeči o studium stěžovat na neregulérní průběh či výsledek přijímacího řízení, jejich stížnosti nebudou postoupeny k rozhodnutí vyššímu orgánu, tedy krajskému úřadu, jak je v těchto věcech obvyklé.

“Zájem na zrychlení přijímacího řízení je v současné situaci pochopitelný, nicméně zákon nechává několik nezodpovězených otázek a pochybností. V podobných případech, kdy dochází k omezování práv, se musíme vždy zabývat tím, zda jsou přijatá opatření přiměřená a zda by nešlo dosáhnout stejných výsledků méně omezujícím způsobem, například zkrácením lhůt pro podání odvolání či vymezením odvolacích důvodů. Také proto jsem se dopisem obrátila na ministra školství,” vysvětluje zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková.

Vytisknout

Zpět na aktuality