AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Zástupkyně ochránce prověří výplatu sociálních dávek v Litvínově

Zástupkyně veřejného ochránce práv se rozhodla zahájit šetření z vlastní iniciativy ve věci vyplácení sociálních dávek formou poukázek, jak je v nedávné době zavedl Městský úřad v Litvínově.

Podle zákona o pomoci v hmotné nouzi (zákon č. 111/2006 Sb.) může být příspěvek na živobytí poskytován ve věcné formě tehdy, pokud je zjevné, že by příjemce dávku nevyužil k účelu, k němuž je určena. Rozhodnutí o výplatě dávky formou poukázek musí tedy vždy předcházet individuální posouzení situace a jednání konkrétního příjemce pomoci. Plošné aplikování této formy výplaty dávky je nejen v rozporu se stávající právní úpravou, ale odporuje i zásadám kvalitní sociální práce.

Zástupkyně ochránce prověří postup sociálního odboru Městského úřadu Litvínov při posuzování důvodů k vyplácení sociálních dávek formou poukázek.

 

Vytisknout

Zpět na aktuality