Zveřejněno Tisková zpráva

Zasedání poradního orgánu se věnovalo problémům dětí s postižením

Ve středu 28. dubna se uskutečnilo zasedání poradního orgánu ombudsmana, který pomáhá monitorovat naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Hlavním tématem jednání byly děti s postižením. Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková, která poradnímu orgánu předsedá, shrnula své aktivity a výzkumy v této oblasti. Během jednání byly diskutovány podněty členek a členů poradního orgánu. Velkou diskuzi vyvolal návrh novely zákona o sociálních službách, k němuž členové a členky poradního orgánu vznesli mnoho kritických připomínek.

V úvodním slově zástupkyně ombudsmana připomněla, že se dětská témata prolínají všemi agendami ombudsmana. Ten tak prošetřuje činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí, podmínky dětí v ústavních zařízeních, zabývá se dětmi cizinců či migrujícími dětmi bez doprovodu, prošetřuje sirotčí důchody či řízení o příspěvku na péči nebo podněty dětí či jejich rodičů v oblasti školství. Od roku 2018 pak ombudsman monitoruje naplňování Úmluvy o právech osob s postižením, kde se mimo jiné soustředí i na děti.  

Zástupkyně ombudsmana připomněla přetrvávající problémy, jako je roztříštěnost péče o děti, kterou má na starosti několik ministerstev a přes znalost tohoto problému nedošlo k žádné změně. Podobně se to má také s nedostatečně probíhající deinstitucionalizací péče o děti, kdy stále končí i ty nejmenší děti v ústavní péči.  

Monika Šimůnková zmínila také dvě legislativní doporučení, která jsou adresována Poslanecké sněmovně a týkají se dětí. Prvním je doporučení na zrušení kojeneckých ústavů a stanovení minimální hranice v občanském zákoníku, pod níž nebude možné umístit dítě do ústavní péče. Druhým doporučením je pak související zvýšení odměny pěstounů na přechodnou dobu.  

Zástupkyně také krátce představila některé z posledních výzkumů, které dokončila, a jež se dotýkají dětí s postižením. Patří mezi ně například výzkum týkající se dostupnosti rané péče pro děti s postižením a jejich rodiny nebo výzkum mapující život klientek a klientů v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v nichž se nachází stovky dětí. 

Jedním z témat jednání poradního orgánu byl také zmíněný návrh novely zákona o sociálních službách. Členové poradního orgánu upozornili, že pokud by byl přijat, tak by mohl mít negativní dopad na klienty sociálních služeb. Problematicky byly vnímány například návrhy týkající se sloučení služeb osobní asistence a pečovatelské služby nebo chybějící participace lidí s postižením na tvorbě této zásadní novely, která přímo ovlivní jejich životy.

Vytisknout

Zpět na aktuality