AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Zákaz zvyšování nájemného

Ombudsman zaznamenal první podněty a dotazy od lidí, kterým se pronajímatelé pokouší navýšit nájemné v rozporu s cenovým moratoriem nájemného z bytů. Cenové moratorium bylo zavedeno nařízením vlády č. 202/2020 Sb. s účinností od 24. dubna 2020. Zákaz zvyšovat nájemné platí až do skončení mimořádných opatření. Dle sdělení Ministerstva financí se cenové moratorium na nájemné vztahuje jak na změny stávajících nájemních smluv, tak i na případy řetězení (více o tom zde: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/najemne-z-bytu-se-behem-mimoradnych-opat-38290). 

Dodržování pravidel cenového moratoria může prověřit Specializovaný finanční úřad (https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/specializovany-financni-urad), který je cenovým kontrolním orgánem. Ombudsman se může zabývat až stížnostmi na tento úřad, tj. může až následně prověřit, jak se úřad výkonu dozoru zhostil. 

Vytisknout

Zpět na aktuality