Zveřejněno Tisková zpráva

Vyřizování stížností na zdravotní péči chybí předpis

Pro vyřizování stížností na poskytnutou zdravotní péči chybí obecný předpis, který by upravoval zásady stížností a především lhůty pro jejich vyřizování. Ministerstvo zdravotnictví i krajské úřady proto postupují nejednotně, podle vlastních interních předpisů.

Na veřejného ochránce práv se často obracejí občané, kteří se domnívají, že byli poškozeni na svých právech nevyřízením stížností v řádných termínech. Jak svým šetřením zjistila zástupkyně veřejného ochránce práv, jejich stížnosti jsou ve většině případů oprávněné. Už samotný fakt, že stěžovatelé nejsou informováni o lhůtě, v jaké bude jejich stížnost vyřízena je pochybením proti principům dobré správy a vzbuzuje v lidech nedůvěru v úřady.

Po zrušení vládní vyhlášky č. 150/1958 by krajské úřady a ministerstvo zdravotnictví měly při vyřizování stížností na poskytnutou zdravotní péči přiměřeným způsobem aplikovat lhůty dané správním řádem. Ten je všeobecně znám a občané jsou navíc přesvědčeni, že jejich stížnosti podléhají tomuto obecnému předpisu.

Zástupkyně veřejného ochránce práv je přesvědčena, že vyřešit tyto problémy, zjednodušit a zprůhlednit vyřizování stížností na poskytnutou zdravotní péči by pomohl jasný právní předpis, který by definoval způsob vyřízení tohoto typu stížností a určil by lhůty i možnosti sankcí vůči zdravotnickému zařízení v případě jeho pochybení.

 

Vytisknout

Zpět na aktuality