AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Všem, kdo pracují v sociálních službách

Chci vyjádřit podporu Vám všem, kdo pomáháte lidem závislým na poskytované péči. Ať už své poslání naplňujete v domácím prostředí klientek či klientů nebo v pobytových zařízeních.

Často jsme vám v minulosti adresovali doporučení ke zvýšení standardu poskytované péče. Dnes je tomu jinak. Jste neskutečně důležití pro osoby, kterým pomáháte. Víme, že děláte maximum. A někdy i více. Sami musíte přicházet s řešením situací, které nikdo nepředpokládal a netrénoval. Jste nuceni hledat cesty, jak ochránit sebe i lidi, o které pečujete. Jste profesionálové. Nesete riziko a s Vámi i Vaši blízcí. A to není málo.

Podporou by vám měl být koordinovaný postup na celostátní i místní úrovni, dostatek ochranných a dalších pomůcek, které pro svoji práci potřebujete. Žádám proto všechny odpovědné, aby vám poskytli požadovanou podporu a součinnost. Zároveň si cením podpory všech, kdo vám již jakkoliv pomohli. 

Jste jediní, kteří jsou a mohou být na blízku mnoha osamělým lidem v domácím prostředí nebo těm, kteří jsou odloučeni od rodin v pobytových zařízeních. Často je sužuje úzkost, beznaděj a mnohdy i strach ze smrti. Kromě zajištění základních životních potřeb je pro ně důležité zprostředkování kontaktu s blízkými, lidský kontakt jako takový, poskytnutí duchovní nebo jiné podpory. Prosím, napomáhejte jim i jejich blízkým tyto potřeby realizovat. A pokud klienti trpí takovou nemocí, že na blízké zapomněli, dopřejte jim sami pocit bezpečí, jako se to běžně snažíte dělat.

Věřím, že až pandemie odezní, vaše dlouhodobě nedoceňovaná práce bude náležitě celospolečensky oceněna a bude se jí věnovat pozornost tak, jak si zaslouží.Patří vám díky. 

Za celý tým Kanceláře Vám přeji mnoho sil.

Monika Šimůnková, zástupkyně ombudsmana

Vytisknout

Zpět na aktuality