AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Zveřejněno Tisková zpráva

Visegrád hostí setkání ombudsmanů států V4

Představitelé ombudsmanských institucí států Visegrádské čtyřky se na pozvání maďarského ombudsmana sešli ve městě, které dalo jméno tomuto uskupení středoevropských států. Na dvoudenním setkání během čtvrtka a pátku představili, jak v rámci působení ve svých zemích řeší vybrané problémy.

Jedním z hlavních témat byla ochrana před špatným zacházením s lidmi omezenými na svobodě. Ombudsman Stanislav Křeček popsal situaci v Česku během pandemie COVID-19. Opatření proti šíření nemoci dopadala tvrději právě na lidi omezené na svobodě, jako jsou obyvatelé domovů pro seniory nebo ústavů sociální péče. Problematické bylo především omezení kontaktu s vnějším světem.

I během pandemie COVID-19 pokračovali zaměstnanci Kanceláře veřejného ochránce práv v systematických návštěvách míst, kde mohou být lidé na svobodě omezeni ať už zákonem nebo kvůli závislosti na péči. Zástupkyně ombudsmana, které svěřil působnost v této oblasti, sdílela poznatky z návštěv zařízení nejen s personálem a zřizovateli, ale i na úrovni ministerstev. Dosáhla tak úpravy některých nařízení, mimo jiné zrušení zákazu vycházení mimo areál zařízení, který původně v Česku platil i po skončení nouzového stavu.

Stanislav Křeček ombudsmanům Maďarska a Polska a slovenské ombudsmance dnes přiblížil také působení veřejného ochránce práv v takzvané oblasti ochrany zájmů a práv budoucích generací. Česká republika nemá zřízenou národní lidskoprávní instituci dle Pařížských principů OSN. V některých státech tuto funkci zastávají právě ombudsmanské instituce. U nás se činnost ombudsmana v této oblasti zužuje především na ochranu před jednáním úřadů. V kontextu zájmů budoucích generací pak jde zejména o otázky spojené s ochranou životního prostředí.

Český ombudsman mezi případy z posledních let zmínil například šetření výjimky udělené elektrárně Chvaletice pro emise rtuti a oxidu dusíku nebo kauzu možného ovlivnění zdrojů podzemní vody těžbou štěrkopísku v sousedství prameniště Bzenec na jižní Moravě. Přiblížil také šetření postupu úřadů při řešení loňské ekologické havárie na řece Bečvě, aktivity spojené ochranou památkové rezervace v Olomouci v souvislosti s plánovanou stavbou tzv. Šantovka Tower a v neposlední řadě také problematiku nového stavebního zákona, který vstoupil v platnost i přes rozsáhlé připomínky odborné veřejnosti i veřejného ochránce práv.  

Vytisknout

Zpět na aktuality