AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Ve dvou z jedenácti navštívených domovů pro lidi s demencí zjistil ombudsman špatné zacházení s klienty

Zástupce ombudsmana uzavírá sérii návštěv domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem poskytujících péči lidem se syndromem demence. Od roku 2021 navštívili pracovníci Kanceláře ombudsmana celkem jedenáct zařízení v deseti různých krajích. Ve dvou domovech odhalili špatné zacházení s klienty. Šlo o pochybení ve více oblastech péče, jako je například omezování volného pohybu, respektování soukromí i vůle klientů, sledování pitného režimu a prevence podvýživy nebo komunikace a péče s ohledem na zdravotním stav klientů. V souhrnu tak zjištěná pochybení dosahovala intenzity špatného zacházení.

„Péče o člověka s demencí je specifická. Personál musí vycházet z odborných poznatků o onemocnění a brát ohled na to, v jakém stadiu nemoci se dotyčný nachází. Intuitivní a neodborný přístup může přímo zhoršovat obtíže klienta nebo mu dokonce působit utrpení. V aktuálně ukončené sérii návštěv jsme se s kolegy zaměřili právě na zařízení poskytující péči lidem se syndromem demence. Chtěli jsme ověřit, jak s touto skupinou klientů v zařízeních pracují, a upozornit na možná rizika,“ popsal zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm. O zjištěních z návštěv veřejný ochránce práv vždy informoval vedení zařízení a doporučil, jak by se měla praxe v zařízení změnit.

Špatné zacházení odhalili pracovníci Kanceláře ombudsmana ve dvou zařízeních. V obou se jednalo o pochybení ve více oblastech. Právě kvůli nahromadění problémů již pochybení dosáhla intenzity špatného zacházení.

V prvním zařízení se pochybení týkala především poskytování neodborné a rizikové péče založené spíš na intuici než na odborných znalostech. Problém byl i v samotné komunikaci s klienty. Přestože část obyvatel tohoto příhraničního domova pocházela z Německa, většina zaměstnanců německy neuměla. Klienti proto museli přizpůsobovat komunikaci schopnostem personálu. Zaměstnanci navíc neznali alternativy pro komunikaci s klienty s demencí. V zařízení panoval uniformní režim bez ohledu na potřeby klientů. Personál nevyhodnocoval riziko podvýživy ani nedokázal posilovat soběstačnost klientů. Dostatečně také nerespektoval soukromí klientů při hygieně.

Obdobná situace byla i ve druhém zařízení. Poskytovanou péči tam poznamenala neodbornost a zásadní nedostatek personálu. Zaměstnanci pečovali o více klientů, než bylo zvládnutelné. Docházelo i k omezování volného pohybu klientů.

Pracovníky Kanceláře ombudsmana při návštěvách zajímalo celkové prostředí domovů, náplň dne klientů včetně toho, zda se mohou volně pohybovat po zařízení a jeho okolí nebo jestli mají možnost trávit čas na čerstvém vzduchu. Zabývali se úrovní zdravotní péče, především tím, jak v zařízeních u klientů s demencí a zhoršenou možností komunikace přistupují k otázkám zjišťování a léčení bolesti nebo deprese. Při návštěvách pracovníci Kanceláře ombudsmana sledovali, jak personál s klienty jedná a zda zachovává jejich důstojnost například při úpravě zevnějšku, výběru oděvu, při hygieně nebo během stravování. V neposlední řadě hodnotili, zda je péče o klienty individualizovaná.

Doporučení ke zlepšení poskytované péče se týkala nejčastěji oblasti zdravotní a ošetřovatelské péče. „Téměř vždy jsme doporučovali věnovat větší pozornost prevenci podvýživy, kterou jsou lidé s demencí mimořádně ohroženi. Obdobně často jsme doporučovali, aby zařízení upustila od plošného nerozlišujícího přístupu v oblasti volného pohybu. U každého klienta musí personál individuálně vyhodnotit, zda se zvládne samostatně bezpečně pohybovat mimo zařízení,“ shrnul zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm. Upozornil také, že zprávy ze zařízení i doporučení odpovídají situaci v době návštěvy a do současnosti se mohla praxe v zařízeních změnit.

Navštívená zařízení

Zprávy z již ukončených návštěv deseti zařízení i další komunikace s vedením těchto domovů jsou veřejně dostupné v elektronické Evidenci stanovisek ombudsmana. Aktuálně pokračuje pouze šetření v případě jednoho z domovů, kde ombudsman zjistil špatné zacházení s klienty.

47/2021/NZ       Domov Čenkov

https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/11028

 

49/2021/NZ        Domov pro seniory v Řasnici (Seniorresidenz)

https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/11508  

 

10/2022/NZ        SeneCura SeniorCentrum Modřice

https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/11444

 

19/2022/NZ        Zařízení Domov V Podzámčí

https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/10918

 

35/2022/NZ        ALZHEIMER HOME Pyšely

https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/11512

 

41/2022/NZ        Domov se zvláštním režimem, Dům sociálních služeb Pacov

https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/11446

 

2/2023/NZ          Dům pro seniory Uničov

https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/12346

 

6/2023/NZ          zatím neukončeno

 

18/2023/NZ        Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov

https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/12442

 

23/2023/NZ        Domov pro seniory Nezdenice

https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/12352

 

31/2023/NZ        Zařízení sociální péče Choceň

https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/12734

Vytisknout

Zpět na aktuality