AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Tisková zpráva

Ústecký krajský úřad podporuje nezákonné jednání

Krajský úřad Ústeckého kraje toleruje protiprávní jednání Městského úřadu Varnsdorf. Městský úřad Varnsdorf totiž ukládá pokuty za překročení rychlosti na základě nezákonných důkazů od soukromého provozovatele radarů, který je hmotně zainteresován na odhalení přestupku.

Město Varnsdorf uzavřelo smlouvu se soukromou společností, která mu pronajala radary k měření rychlosti projíždějících vozidel. Data z radarů dostává městská policie a předává je městskému úřadu k dalšímu postupu. Firma provozující radary dostává od města finanční odměnu za každé změřené překročení rychlosti. Fakticky je tedy hmotně zainteresována na získání co největšího počtu záznamů o překročení rychlosti.

Podle zástupce ombudsmanky je postup Městského úřadu Varnsdorf protiprávní a rozesílání výzev k úhradě tzv. určené částky provozovatelům změřených vozidel na základě těchto radarových měření, se opírá o nezákonné důkazy. Stejný názor má i Nejvyšší správní soud, který již v roce 2018 rozhodl, že je nepřípustné a nezákonné, aby třetí osoba měla jakýkoli hmotný zájem na výsledcích měření radaru podle zákona o silničním provozu. Nejde přitom o rozhodnutí jednotlivé, ale o rozhodnutí opírající se o autoritu a souhlas většiny pléna Nejvyššího správního soudu, neboť bylo publikováno ve Sbírce rozhodnutí NSS a je vodítkem pro správní soudy i správní orgány, jak mají obdobné případy posuzovat.

Zástupce ombudsmanky na základě těchto skutečností vyzval nadřízený Krajský úřad Ústeckého kraje, aby proti nezákonnému postupu Městského úřadu Varnsdorf zasáhl a přiměl Městský úřad Varnsdorf k okamžitému zastavení používání výstupů z radarů soukromého provozovatele v přestupkových řízeních. Současně měl krajský úřad vyzvat Městský úřad Varnsdorf k okamžitému rušení zaplacených výzev a k vrácení uhrazených částek. Pokud by Městský úřad Varnsdorf neuposlechl, měl podle zástupce ombudsmanky výzvy zrušit krajský úřad jako nadřízený orgán.

Krajský úřad Ústeckého kraje právní názor zástupce ombudsmanky i Nejvyššího správního soudu odmítá a trvá na tom, že smluvní odměna založená na počtu zaznamenaných přestupků je v pořádku. Názor zástupce ombudsmanky, že výzvy k úhradě určené částky za údajný přestupek jsou nezákonné, protože jsou vystavovány na základě nezákonně získaného důkazu, krajský úřad rovněž odmítl. Jako odůvodnění uvedl, že je na každém vyzvaném provozovateli motorového vozidla, jestli částku zaplatí nebo ne, proto pochybné výzvy nehodlá rušit.

„Argumentace krajského úřadu je absurdní. Pokud bychom to domysleli, tak by úřady mohly jednat nezákonně a nechat na občanovi, jestli se proti tomu ohradí. Pokud ne, byla by tím nezákonnost v pořádku. Takhle ale stát fungovat nemůže,“ kritizuje postoj Krajského úřadu Ústeckého kraje zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček. Vyvrátil i domněnku krajského úřadu, že vydané výzvy nelze zpětně zrušit, když už obeslaná osoba pokutu zaplatila: „Správní řád umožňuje zrušit výzvu, dokud trvají její účinky. V tomto případě účinky výzvy nastávají až okamžikem zaplacení a jsou trvalé, protože snížily majetek plátce. Proto je možné výzvu zrušit zpětně.“

Vzhledem k tomu, že ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje, Ing. Milan Zemaník, odmítl přijmout jakékoli opatření k odstranění nezákonného postupu Městského úřadu Varnsdorf a na výzvu k vyjádření k závěrům zástupce ombudsmanky vůbec nereagoval, a svým postupem nezákonnosti napomáhá, rozhodl se zástupce ombudsmanky informovat o případu veřejnost.

Vytisknout

Zpět na aktuality