AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Tisková zpráva

TV pořad o skutečné práci policie by neměl ukazovat policisty porušující zákony

Ombudsman se dopisem obrátil na policejního prezidenta s upozorněním na pořad TV Prima „Policie v akci“ zobrazující ve formě reality show skutečné policisty, kteří v rámci plnění běžných služebních povinností porušují zákony. Varuje ho, že se tím deformuje právní povědomí občanů o tom, jaké jsou pravomoci policistů.

„Pořad je prezentován jako záznam každodenní práce skutečných policistů, odkazuje se na platné právní předpisy, přitom reální policisté v něm jednají v rozporu se zákonem. Nemyslím si, že by toto bylo v zájmu policie, ale především rozhodně není v zájmu veřejnosti získat dojem, že zobrazované zásahy jsou legální, že takto policisté postupují, taková oprávnění mají. Běžný občan nevnímá pořad jako hraný seriál, sleduje výkon služebních povinností policistů,“ upozorňuje ombudsman Stanislav Křeček.

Jako příklad uvádí jeden z nedávno vysílaných dílů. Je v něm zobrazena situace, kdy na žádost majitelky vstoupí policejní hlídka do bytu k nájemníkům, kteří podle tvrzení majitelky nezaplatili celou kauci. Policisté si nechají předložit nájemní smlouvu. Po jejím prostudování a slovech majitelky, že část kauce nájemníci dluží, konstatují, že nájemníci porušili smluvní ujednání a nařídí jim, aby byt ihned vyklidili. Přimějí je sbalit si věci a vystěhují je na chodbu. Takové jednání policistů je přitom v hrubém rozporu se zákony platnými v České republice.

„O platnosti či neplatnosti jakékoli smlouvy může rozhodnout jedině soud, z pořadu ale vyplývá, že tohle zvládne i policejní hlídka,“ konstatuje ombudsman.

Ombudsman ujistil policejního prezidenta, že si je vědom toho, že se vedení Policie ČR v minulosti pořadem zabývalo a od obsahu se distancovalo s tím, že jde o hraný pořad. V roli herců v něm sice vystupují i skuteční policisté, ale jde o povolenou „uměleckou činnost“ mimo službu. Ombudsman rovněž chápe, že policie nemůže zasahovat do vysílání soukromé televizní společnosti, přesto je však přesvědčen, že by neměl zůstat bez povšimnutí způsob, jakým je činnost policie veřejnosti představována.

„Policie má nejen pomáhat a chránit, ale především má svou činností přispívat k respektu k zákonům. Věřím, že se najde způsob, jak problém vyřešit,“ uzavírá ombudsman.

Vytisknout

Zpět na aktuality