Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2020 > Věznice nesmí bránit advokátům v účasti na kázeňském řízení

Věznice nesmí bránit advokátům v účasti na kázeňském řízení

22. prosince 2020

Ani ve vězení člověk nepřichází o všechna svá práva. Jedním z nich je právo na právní pomoc, které garantuje Listina základních práv a svobod. Úspěšně jsme vyřešili případ odsouzeného, jehož advokátovi věznice bránila, aby se osobně účastnil kázeňského řízení, které proti odsouzenému vedla. Věznice takto postupovala proto, aby nemohlo dojít k protahování řízení. Takový argument jsme však považovali za neudržitelný.

“V daném případě věznice neumožnila advokátovi přímou účast na jednotlivých úkonech kázeňského řízení, které bylo proti jeho klientovi vedeno. Věznice vyložila právo na právní pomoc v kázeňském řízení tak, že se advokát nemusí osobně účastnit veškerých úkonů kázeňského řízení. Podle ní stačí, když se osobně dostaví do věznice před vydáním kázeňského rozhodnutí, aby se seznámil se všemi podklady pro rozhodnutí. Tento postup je však z právního hlediska neobhajitelný. Podle ředitele věznice se tímto postupem předcházelo možné nespolupráci ze strany advokáta nebo protahování kázeňského řízení, přičemž ale neprokázal, že k něčemu takovému docházelo. Byť je žádoucí, aby kázeňské řízení proběhlo co nejrychleji, není možné z důvodu teoretické nesoučinnosti advokáta omezovat právo na právní pomoc, a tedy šířeji právo na spravedlivý proces,” vysvětluje zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková. 

Ředitel dané věznice se s právním názorem zástupkyně ombudsmana ztotožnil. O výsledku šetření a tedy o povinnosti připouštět advokáty k přímému právnímu zastoupení odsouzených (pokud o ně požádají), byli poučeni všichni zaměstnanci, kteří se kázeňských řízení účastní. Případ jsme tak mohli uzavřít. 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv