Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2020 > Úřad práce může poskytnout příspěvek na aktivní politiku zaměstnanosti žadateli v exekuci

Úřad práce může poskytnout příspěvek na aktivní politiku zaměstnanosti žadateli v exekuci

17. dubna 2020

Nařízeni exekuce a obstavení účtu žadatele exekutorem není překážkou poskytnutí příspěvku na aktivní politiku zaměstnanosti úřadem práce. Účelově určené prostředky (např. příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením, dotace ze státního rozpočtu) totiž podle zákona nepodléhají exekuci.

Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková ukončila šetření stížnosti uchazeče o zaměstnání, kterému úřad práce odmítl poskytnout příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením na provozování samostatné výdělečné činnosti. Úřad práce původně žádost schválil, ale po zjištění, že účet žadatele obstavil exekutor, příspěvek neposkytl.

Podle platné právní úpravy však účelově určené prostředky nepodléhají exekuci. Smyslem zákona je zajistit, aby byly prostředky, které mají být použity ke stanovenému účelu, k tomuto účelu také použity. Účel těchto prostředků navíc trvá i poté, co na ně žadateli vznikl nárok, byly mu vyplaceny, a to i v případě, že by byl účet žadatele následně z důvodu exekuce obstaven. Úřad práce tedy pochybil, když žadateli příspěvek neposkytl.

„I přesto, že tyto prostředky nelze exekucí postihnout, v praxi k tomu dochází. Soud ani exekutor totiž v okamžiku nařízení exekuce předem nezkoumají povahu peněz poukazovaných na účet. Řešením je pak částečné zastaveni exekuce v rozsahu prostředků na účtu, které exekuci nepodléhají, v tomto případě by šlo o částku účelově určeného příspěvku,“ vysvětluje zástupkyně ombudsmana. Úřad práce však v tomto případě žadatele nepoučil o tom, jak má postupovat k ochraně příspěvku, ani o tom, že má podat návrh na částečné zastavení exekuce. Úřad práce navíc mohl exekutora i sám vyrozumět, že na exekučně postižený účet žadatele vyplatí účelové určený příspěvek, který nepodléhá exekuci. Exekutor by pak mohl exekuci částečné zastavit.

Úřad práce výhrady ke svému postupu akceptoval a seznámil s nimi všechny odpovědné zaměstnance. Žadatel již v mezidobí zahájil samostatnou výdělečnou činnost i bez příspěvku úřadu práce, takže ve věci nebylo možné učinit žádné další nápravné kroky v jeho prospěch. Pracovníci úřadu práce se mu ale za své pochybení omluvili.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv