Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2020 > Úřad nemůže tvrdit, že se skutek nestal, když má videozáznam o jeho spáchání

Úřad nemůže tvrdit, že se skutek nestal, když má videozáznam o jeho spáchání

9. září 2020

Když poškozený předloží v přestupkovém řízení videozáznam incidentu, na němž jsou zachyceny urážlivé výroky, nemůže úřad řízení zastavit s konstatováním, že spáchání daného skutku neprokázal. Musí odůvodnit, proč podle něj zaznamenané skutečnosti nenaplňují znaky přestupku, zda zohlednil nějaké polehčující okolnosti apod. Tyto argumenty pak mohou vést k zastavení řízení.

Na ombudsmana se obrátil stěžovatel – účastník řízení o přestupku proti občanskému soužití spočívajícím v hrubém urážení a zesměšnění. Úřadu předal videozáznam, který při incidentu pořídil, z něhož má být jasně patrné, že obviněná vůči němu použila výrazu „magor“ a doporučila mu, ať si přečte „osm bodů psychopata“. Úřad však řízení o přestupku zastavil s tím, že neprokázal, že obviněná projednávaný skutek spáchala. Stěžovatel se odvolal, ale nadřízený úřad neshledal důvody k zahájení přezkumného řízení.

Podle ombudsmana oba úřady pochybily. Z podkladů k případu zjistil, že úřad videozáznam použil, ale v řízení konstatoval, že stěžovatel video účelově sestříhal. Podle úřadu není vyloučeno, že stěžovatel obviněnou svým chováním provokoval, protože na videu není zachyceno jeho chování vůči ní. Úřad dospěl k závěru, že stěžovatel celou situaci eskaloval, záměrně obviněnou slovně provokoval a přitom ji natáčel. Obviněná by podle úřadu neměla být postihována za reakce, které zapříčinil někdo jiný, i když úřad současně přiznává, že reakce obviněné nebyly zcela přiměřené.

Tuto úvahu ombudsman úřadu nevytýká, chybný je však důvod zastavení řízení. „Úřad na jednu stranu potvrzuje, že obviněná namítané výrazy na adresu stěžovatele skutečně pronesla, ale vzápětí konstatuje, že spáchání tohoto skutku neprokázal. Sám sobě tak odporuje,“ vysvětluje ombudsman Stanislav Křeček a dodává: „Jestliže byla slova pronesena a skutek se stal, mohl úřad přestupkové řízení zastavit, pokud by dospěl k závěru, že jednání obviněné nenaplňovalo znaky přestupku.“ Podle ombudsmana by pak úřad své rozhodnutí mohl odůvodnit např. argumenty o jednostrannosti videa, uvést případné polehčující okolnosti apod. Taková argumentace však v rozhodnutí úřadu chybí a stejného pochybení se dopustil i odvolací úřad.

Vzhledem k tomu, že už nebylo možné zjednat nápravu v přezkumném řízení, nemohl ombudsman úřadům navrhnout konkrétní opatření k nápravě. Vyrozuměl však oba úřady, vysvětlil jim podstatu jejich pochybení a požádal, aby zohlednily jeho závěry v budoucí praxi projednávání přestupků. Zajistí tím větší transparentnost a předvídatelnost svého jednání, což patří k principům dobré správy.
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv