Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Aktuálně > Tiskové zprávy 2019 > Zpráva pro Poslaneckou sněmovnu o činnosti ve 4. čtvrtletí

Zpráva pro Poslaneckou sněmovnu o činnosti ve 4. čtvrtletí

6. února 2019

1888 doručených podnětů, první výsledky analýzy soudních rozhodnutí o omezení svéprávnosti, účast klientů domovů pro osoby se zdravotním postižením ve volbách, „šmejdi“ po telefonu, problém podání žádosti o pas na zastupitelském úřadu v cizině… tato a další zajímavá témata shrnula ombudsmanka v pravidelné zprávě pro poslance.

Ombudsmanka v pravidelné zprávě pro poslance upozorňuje na některé zajímavé poznatky a šetření. Z 1888 podnětů, které ve 4. čtvrtletí roku 2018 obdržela, se jich tematicky nejvíc týkalo oblasti sociálního zabezpečení. Při podrobnějším pohledu se nejvíc podnětů týkalo vězeňství (119), za ním následovaly stížnosti týkající se důchodů (111) a dávek pomoci v hmotné nouzi (86). V 64 případech se v podnětech objevila i námitka nerovného zacházení. Ve čtvrtém čtvrtletí také ombudsmanka uskutečnila 12 systematických návštěv míst, kde jsou lidé omezeni na svobodě.

V oblasti monitorování práv lidí se zdravotním postižením zjišťovala, jakou možnost měli klienti domovů pro osoby se zdravotním postižením zapojit se do podzimních komunálních voleb. Ukázalo se, že někteří klienti vůbec o konání voleb nebyli informováni, někde se voleb mohli účastnit i klienti s omezenou svéprávnosti v oblasti volebního práva, jiným klientům bez takového omezení naopak nebylo volení umožněno. Ombudsmanka se bude tomuto tématu dál věnovat s cílem zajistit, aby se zařízení orientovala v otázkách volebního práva lidí s omezenou svéprávností a aby měla zpracovány postupy věnující se volbám klientů se zdravotním postižením.

První výsledky přinesl i výzkum zaměřený na soudní rozhodování o omezení svéprávnosti a dalších podpůrných opatření. Ukázalo se, že soudy téměř vždy přistupují k omezení svéprávnosti než k využití jiných podpůrných opatření (asistence, pomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti atd.). Stále také dochází k tzv. souhrnnému omezení svéprávnosti. Problematické je i vymezování částky, s níž může osoba s omezenou svéprávností samostatně nakládat. Mezi rozhodnutími jsou značné rozdíly, sumy se pohybují v rozmezí od 10 Kč za jeden úkon, až po 6000 Kč na měsíc. Alarmující jsou zvláště nízké hodnoty, kdy má osoba s omezenou svéprávností např. jen 50 Kč měsíčně na vyřizování běžných záležitostí každodenního života.

Ze zajímavých případů ukončených v posledním čtvrtletí loňského roku upozorňuje ombudsmanka poslance např. na problematiku tzv. šmejdů po telefonu, tedy nekalým obchodním praktikám při telemarketingových aktivitách. Je třeba, aby kontrolní orgány efektivněji postupovaly při postihování takových praktik.

Podařilo se také upravit postup justiční stráže při kontrolách při vstupu do soudních budov ve vztahu k lidem se zdravotním postižením, kteří využívají kompenzační pomůcku. Impulsem byl případ ženy se sluchovým postižením, které při kontrole pomocí RTG justiční stráž znehodnotila sluchadlo.

V přílohách ke zprávě ombudsmanka informuje Poslaneckou sněmovnu o dvou legislativních doporučeních, která adresovala vládě. Jde o dálkové nahlížení do spisů formou poskytnutí a zaslání kopie pro účastníky správních řízení a zavedení povinnosti správních orgánů poučit o možnosti podat proti jejich rozhodnutí správní žalobu. Informuje také o případu, v němž se nepodařilo dosáhnout nápravy. Jde o postup Magistrátu města Ostravy, který znemožňuje účast ve výběrovém řízení na pronájem bytu uchazečům pobírajícím dávky pomoci v hmotné nouzi po dobu šesti měsíců.

 Zpráva pro Poslaneckou sněmovnu (395.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Legislativní doporučení (229.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Informace o věcech, v nichž nebylo dosaženo nápravy (226.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv