Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2019 > Zajímají vás rozhodnutí soudů? Podle ombudsmanky by měly být přístupné online

Zajímají vás rozhodnutí soudů? Podle ombudsmanky by měly být přístupné online

1. března 2019

Soudy v současnosti zveřejňují online jen málo rozhodnutí. Navzdory povinnosti (od roku 2002) zveřejňovat aspoň významná rozhodnutí, některé soudy nezveřejňují vůbec nic. Tomuto tématu se věnoval kulatý stůl na téma Elektronické zveřejňování rozhodnutí soudů, který se uskutečnil 28. února v sídle ombudsmanky. Zaměřil se na otázku, jak nejlépe online zveřejňovat rozhodnutí soudů, aby byla zdarma v anonymizované formě přístupná široké veřejnosti.

Kulatého stolu se zúčastnili zástupci Ministerstva spravedlnosti, Poslanecké sněmovny, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu i Ústavního soudu, odborníci z akademické sféry z České i Slovenské republiky, zástupci soudů, ale rovněž zástupci advokátů, neziskových organizací a novinářů, jako nejčastější uživatelé databází rozhodnutí.

„Kulatý stůl navázal na mé šetření , z nějž vyplynulo, že současný systém zveřejňování vybrané judikatury krajských a vrchních soudů [1] nefunguje. Soudy svou povinnost neplní navzdory instrukci Ministerstva spravedlnosti[2], aby judikáty zveřejňovaly,“ říká ombudsmanka Anna Šabatová a dodává: „Veřejnost v současnosti nemá bezplatný přístup ani k významným soudním rozhodnutím nižších soudů. Znalost judikatury však přispívá k předvídatelnému a jednotnému rozhodování soudů, a tím i k naplnění práva na spravedlivý proces. Na základě znalosti judikatury lze budovat také důvěru veřejnosti v justici.“

Vzhledem k tomu, že výběr rozhodnutí se v praxi ukázal jako nefunkční, považuje ombudsmanka za optimální zveřejňovat všechna rozhodnutí soudů. Právě ke zveřejňování všech soudních rozhodnutí směřuje i současný trend v Evropě (avšak se zajištěním ochrany citlivých údajů, zvláštně pak např. u věcí týkajících se nezletilých). Přístup k ní by měl být bezplatný a online.

Již před kulatým stolem ministr spravedlnosti Jan Kněžínek ombudsmance přislíbil nápravu současného stavu. Uvedl, že ministerstvo připravuje novou databázi rozhodnutí. Cílem ministerstva je zajistit co nejvíce automatizovaný proces zveřejňování rozhodnutí. V současné době testuje anonymizér, který by soudům postup při zveřejňování rozhodnutí zjednodušil. Současně Vláda ČR zavázala ministerstvo ke zveřejnění rozhodnutí textů pravomocných rozhodnutí soudů vrchních, krajských a okresních soudů v elektronické podobě v jedné soudní agendě do 31. 12. 2020.

Ministr souhlasil s názorem ombudsmanky, že povinnost soudů zveřejňovat rozhodnutí musí být dána zákonem, proto v rámci novelizace zákona o soudech a soudcích v roce 2019 přislíbil řešit i tuto otázku. Současně ministr uvedl, že vyhledávač rozhodnutí musí obsahovat alespoň třídění podle soudce, soudu, data vydání, oblasti, věci, druhu a rovněž fulltextové vyhledávání.

Kulatý stůl se věnoval praktickým otázkám, jako je anonymizace rozhodnutí, která zajišťuje ochranu soukromí při zveřejňování, a také zkušenostem s elektronickými databázemi judikatury vrcholných soudů České republiky a soudů ze  Slovenské republiky, kde jsou soudní rozhodnutí zveřejňována již od roku 2012.

Zúčastnil se i Jakub Michálek, předseda Podvýboru pro digitalizaci justice a e-Sbírku, který téma považuje za důležité, a podvýbor bude po ministerstvu vyžadovat pravidelné informace o konkrétních krocích ke zveřejňování rozhodnutí.[1] Přístupná přes internetové stránky Nejvyššího soudu: http://www.nsoud.cz/Judikaturans_new/judikatura_vks.nsf/uvod .

[2] Instrukce č. 20/2002-SM ze dne 20. 6. 2002, kterou se upravuje postup při evidenci a zařazování rozhodnutí krajských a vrchních soudů do systému elektronické evidence soudní judikatury.

 
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv