Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2019 > Vše, co jste kdy chtěli vědět o diskriminaci

Vše, co jste kdy chtěli vědět o diskriminaci

13. června 2019

Při příležitosti 10. výročí antidiskriminačního zákona v České republice vydala ombudsmanka sborník stanovisek Diskriminace. Svou komplexností jedinečná publikace detailně vysvětluje pojmy týkající se diskriminace, jejich zákonné definice a případně i výklady soudů. Vše přibližuje na konkrétních příkladech, s nimiž se ochránce v uplynulých deseti letech setkával.

Třísetstránková publikace je pomyslně rozdělena na dvě části. Na prvních sto stranách se zájemci dozví, jaký je například rozsah působnosti antidiskriminačního zákona v oblasti práce a zaměstnání, podnikání, při poskytování zdravotní péče, ve vzdělávání, v přístupu ke službám a v přístupu k bydlení. Podrobně jsou vysvětleny diskriminační důvody, zejména ty, které mohou přinášet výkladové problémy a které ochránce svými stanovisky vyložil. Věnuje se například otázkám, co všechno se skrývá pod diskriminací z důvodu pohlaví, co je a co není světonázor apod. Za výkladem pojmů následují kapitoly objasňující jednotlivé formy diskriminace, nejen přímou a nepřímou, ale také obtěžování, pronásledování, odvozenou diskriminaci aj. Stranou nezůstávají ani přípustné formy rozdílného zacházení zejména v zaměstnání (např. požadavky na fyzickou výkonnost, věkové hranice, zvyšování platu v návaznosti na délku praxe, odchodné pro starší zaměstnance aj.). Výkladovou část publikace uzavírá kapitola týkající se antidiskriminační žaloby. Zahrnuje nejen vysvětlení, kdo může koho žalovat a u kterého soudu, ale také, jaké nároky lze požadovat, jak je to s použitím nahrávek jako důkazů nebo se sdílením důkazního břemene.

Druhou část publikace tvoří souhrn nejdůležitějších stanovisek veřejného ochránce práv z oblasti diskriminace. Pokrývají různé diskriminační důvody a různé situace. Zájemci se tak na konkrétních případech dozví, jak ochránce posuzuje např. výpověď pro nadbytečnost z důvodu důchodového věku, propuštění ze služebního poměru po diagnostikování onemocnění virem HIV, omezení přepravy osob s postižením s asistenčním psem, sexismus v reklamě, pobyt otce v nemocnici s dítětem, propuštění zaměstnance ve zkušební době po sdělení záměru čerpat rodičovskou dovolenou aj.

Sborník stanovisek veřejného ochránce práv „Diskriminace“ najdete zde

Křest publikace se uskuteční ve čtvrtek 13. 6. v rámci odborného semináře „Kam kráčíš, equality body?“ k 10 letům antidiskriminačního zákona a 10 letům působení ombudsmana jako orgánu rovného zacházení.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv