Veřejný ochránce práv - Promíjení místního poplatku za komunální odpad
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2019 > Promíjení místního poplatku za komunální odpad

Promíjení místního poplatku za komunální odpad

28. června 2019

Ombudsman se ve své praxi setkává s tím, že obecní úřady chybují při promíjení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ombudsman proto ve spolupráci s Ministerstvem financí a krajskými úřady připravil nový informační leták, který obecním úřadům při rozhodování pomůže.

V minulosti ombudsman řešil například pochybení úřadů, které rozhodování o prominutí poplatku přenesly na zastupitelstvo či radu obce. Takový postup je v rozporu se zákonem. Navíc při něm dochází k porušení povinnosti mlčenlivosti.

I když o prominutí rozhoduje správně obecní úřad, může se dopustit jiných pochybení. Ombudsman například řešil případ obecního úřadu, který nevydal rozhodnutí o žádosti, ale odpověděl pouze neformálním přípisem. Jindy zase byl problém v tom, že se obecní úřad řádně nevypořádal s důvody uvedenými v žádosti o prominutí.

Pro žadatele o prominutí je pak důležité vědět, že na prominutí poplatku nebo jeho části není právní nárok. Poplatník musí o prominutí požádat a uvést důvody pro prominutí. Obecní úřad může poplatek prominout z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. Promíjení poplatku se řídí pravidly, které úřad musí dodržet.

Jak při rozhodování o prominutí postupovat a vyvarovat se chyb poradí obecním úřadům nový informační leták.

Ombudsmanka Anna Šabatová dodává: „Jsem ráda, že se díky iniciativě Ministerstva financí daří průběžně řešit problémy v agendě místních poplatků. Bylo pro mne důležité, že jsme mohli aktuální podobu letáku diskutovat se zástupci ministerstva i krajských úřadů. Věřím, že nový leták usnadní obecním úřadům práci.“

Nový leták k promíjení místního poplatku za komunální odpad je dostupný zde.

Vyřešené případy:

https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/6906

https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/4800

https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/4834

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv