Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2019 > Ministerstvo po šetření zástupce ombudsmanky slíbilo jednat bez průtahů

Ministerstvo po šetření zástupce ombudsmanky slíbilo jednat bez průtahů

15. října 2019

Po výtkách zástupce ombudsmanky zjednalo ministerstvo nápravu v průtazích. Uznalo, že je nepřípustné, aby přezkoumání závazného stanoviska krajské hygienické stanice trvalo měsíce i roky. Ministerstvo přislíbilo změnit svůj postup tak, aby byly podněty vyřizovány v přiměřených lhůtách.

Zástupce ombudsmanky vedl šetření z vlastní iniciativy vůči Ministerstvu zdravotnictví. Z více podnětů zjistil, že pokud ve stavebních řízeních účastníci nesouhlasili se závazným stanoviskem krajské hygienické stanice a odvolali se proti němu, stavební řízení se tím na měsíce i roky zastavilo. Krajský úřad, k němuž se odvolali, totiž musel dát podnět Ministerstvu zdravotnictví, aby závazné stanovisko krajské hygienické stanice přezkoumalo. Dokud se ministerstvo nevyjádří, nemůže krajský úřad ve vyřizování odvolání pokračovat. Zástupce ombudsmanky z konkrétních případů i z informací od krajských úřadů zjistil, že ministerstvu trvá přezkoumání závazného stanoviska KHS měsíce i roky. Průtahy ministerstva významně komplikovaly situaci stěžovatelů i krajských úřadů. Stěžovatelé nemohli pokračovat v realizaci svých stavebních plánů a vinu dávali krajskému úřadu, který o jejich odvolání nerozhodl. Krajské úřady zase bezvýsledně urgovaly ministerstvo, protože bez jeho přezkumu závazného stanoviska nemohly o odvolání rozhodnout.

V rámci šetření se zástupce ombudsmanky sešel s ministrem zdravotnictví k diskuzi nad odstranění průtahů a jejich příčin. Ministr spatřoval příčinu zejména v nedostatečném personálním zajištění při současné složitosti dané problematiky a také ve vysokém počtu mnohdy účelových podání, jejichž vyřizování negativně ovlivňuje lhůty pro vyřízení ostatních.

„Chápu, že je složité získat potřebné odborné pracovníky, ale musel jsem ministra zdravotnictví upozornit, že se stejným problémem se potýká značná část státní správy v celé republice. Ze své činnosti vím, s jakými personálními obtížemi se potýkají třeba stavební úřady. Tento stav ale nemůže být ospravedlněním pro to, aby stěžovatel čekal na vyřízení svého podnětu dva roky a úřad nereagoval ani na jeho urgence,“ uvádí zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček.

Na základě šetření zástupce ombudsmanky a jednání s ministrem provedlo ministerstvo analýzu své spisové agendy a u všech nevyřízených odvolání a přezkumů zjednalo okamžitou nápravu. Zavedlo také systémové organizační opatření, aby do budoucna nedošlo k opakování nepřiměřených průtahů.

„Oceňuji, že se ministerstvo k řešení problému postavilo takhle rázně a čelem. Není pravidlem, aby úřad uznal své pochybení a okamžitě zjednal systémovou nápravu,“ vyzdvihuje zástupce ombudsmanky přístup ministerstva. Současně vítá závazek ministerstva změnit svou aplikační praxi, reagovat na došlé podněty v přiměřených či zákonných lhůtách a vyvarovat se průtahů.
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv