Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2019 > Díky novele zákona se do lesního hospodaření dostane víc odborníků

Díky novele zákona se do lesního hospodaření dostane víc odborníků

4. března 2019

Ministerstvo zemědělství na doporučení zástupce ombudsmanky připravuje nová pravidla pro udělování licence odborného lesního hospodáře. Chystaná novela lesního zákona by měla rozšířit okruh uznávaného odborného lesnického vzdělání.

Zástupce ombudsmanky zjistil, že podle lesního zákona může licenci odborného lesního hospodáře, jehož úkolem je zabezpečovat odbornou úroveň hospodaření v lese, získat po určité době praxe pouze absolvent střední lesnické školy, nebo vysoké školy, studijního oboru lesní inženýrství. Neuznává se ale bakalářské studium v oboru, přestože je vyšší než středoškolské. Ministerstvo zemědělství na upozornění ihned konstruktivně zareagovalo a připravilo návrh novely lesního zákona, v níž rozšiřuje podmínku vzdělání pro licenci odborného lesního hospodáře o bakalářské, a rovněž o vyšší odborné vzdělání.

Návrh novely v současné době projednává Poslanecká sněmovna.

Zástupce ombudsmanky se zabýval případem muže, který vystudoval bakalářský studijní program „Lesnictví“, měl za sebou několik let praxe v oboru, ale zjistil, že úřad (orgán státní správy lesů) mu licenci odborného lesního hospodáře nevydá, protože nesplňuje podmínku potřebného vzdělání stanovenou v zákoně. Stěžovatel namítal, že jako absolvent bakalářského studia má v oboru vyšší vzdělání než středoškolák, který přitom licenci získat může.

„Lesní zákon ve stávající podobě nezohledňuje vývoj, k němuž došlo ve vysokoškolském vzdělávacím systému, zejména existenci vysokoškolského vzdělání bakalářského stupně. Z porovnání středoškolského a bakalářského studijního programu Lesnictví je na první pohled zřejmé, že absolvent bakalářského programu získává přinejmenším srovnatelné odborné znalosti jako středoškolák. Nedává proto smysl, aby se nemohl stát odborným lesním hospodářem,“ vysvětluje zástupce ombudsmanky. „Oceňuji vstřícný a konstruktivní přístup Ministerstva zemědělství, které ihned připravilo novelu, která mezeru v lesním zákoně odstraní,“ dodává.

 

Odborný lesní hospodář je odborník, který rozumí lesnímu hospodaření, zajišťuje jeho odbornou úroveň a soulad s právními předpisy. Především pro vlastníky menších lesů, kteří obvykle sami nejsou v oboru vzdělaní, představuje odborný lesní hospodář klíčovou funkci. Musí ho mít každý vlastník lesa. Vlastníkům lesa do rozlohy 50 ha určí a platí odborného lesního hospodáře stát (ale mohou si vybrat a platit i vlastního), u lesů o větší rozloze si ho vlastníci vybírají a platí sami.

Projednávaná novela lesního zákona navrhuje přesné vymezení povinností odborného lesního hospodáře hrazeného státem. Odborný lesní hospodář by podle ní měl sledovat stav lesních porostů a upozorňovat vlastníka na výskyt škodlivých činitelů, navrhovat nezbytná kontrolní a ochranná opatření, měl by upozorňovat vlastníka na nutnost provedení těžby nahodilé, navrhovat způsoby asanace vytěženého dříví, měl by doporučovat postup obnovy lesa, provedení výchovných zásahů, poskytovat vlastníkovi odborné informace a doporučení při ochraně lesů, pěstebních a těžebních činnostech a měl by například také potvrzovat, zda činnosti, na jejichž provedení žádá vlastník lesa finanční prostředky, jsou co do rozsahu a kvality provedeny v souladu s právními předpisy.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -  Přístupnost webu  -  RSS - Tiskové zprávy  -   RSS - Aktuality z detencí
© Kancelář veřejného ochránce práv