Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2018 > Úspěšně jsme ukončili projekt „Služba šitá na míru“

Úspěšně jsme ukončili projekt „Služba šitá na míru“

17. srpna 2018

Projekt byl zejména zaměřen na zmapování využívání opatření pro slaďování rodinného a osobního života s výkonem státní služby. Zvyšovali jsme proto povědomí o rovných příležitostech nejen mezi vedoucími služebních úřadů, ale také mezi státními zaměstnanci a zaměstnankyněmi. V oblasti slaďování chce jít Kancelář ombudsmana dalším zaměstnavatelům ve veřejné správě příkladem. Proto jsme hledali cesty, jak častou náročnou a odpovědnou práci v Kanceláři upravit potřebám všech zaměstnanců a zaměstnankyň.

Projektové aktivity zaměřené na státní službu

V roce 2017 jsme na většině ministerstev realizovali rozsáhlý výzkum zaměřený na problematiku sladění osobního a rodinného Pořádali jsme také dvoudenní mezinárodní konferenci a workshop pro státní tajemníky a tajemnice ministerstev. Z konference byl vydán dvojjazyčný sborník.

Na základě získaných zkušeností ombudsmanka v červnu 2018 formulovala 10 doporučení ve věci opatření pro sladění rodinného a osobního života s výkonem služby. Doporučení rozeslala všem služebním úřadům v zemi.

Připravili jsme také informační leták o možnostech sladění pro státní zaměstnance a zaměstnankyně. Leták jsme distribuovali na většinu služebních úřadů.

Výzkum: Slaďování pracovního, osobního a rodinného života na ministerstvech ČR (2017)

Konference: Slaďování pracovního, osobního a rodinného života ve státní službě (2. – 3. 11. 2017)

Sborník: Slaďování pracovního, osobního a rodinného života (2018)

Doporučení: Opatření pro sladění rodinného a osobního života s výkonem služby (2018)

Leták: Práce ve státní službě nebo rodina? Chtějme obojí

Projektové aktivity zaměřené na Kancelář ombudsmana

Kancelář ombudsmana prošla v průběhu projektu genderovým auditem. Na základě výsledků auditu se mimo jiné rozšířila možnost výkonu práce z jiného místa (homeworking). Byl nově zřízen odbor péče o zaměstnance, který připravil přehlednou informaci o slaďovacích opatřeních a benefitech. Odbor také sestavil materiál, v němž zaměstnanci a zaměstnankyně v běžných či řídicích pozicích popisují své pozitivní zkušenosti se slaďovacími opatřeními.

Právníci a právničky na sekci právní byli seznámeni se základy psaní, které citlivě zohledňuje rovnost žen a mužů.

Za účelem poskytování metodické pomoci obětem diskriminace jsme sestavili informační leták pro pečující osoby v režimu zákoníku práce. Leták budeme po prázdninách distribuovat neziskovým a odborovým organizacím, tzv. trojkovým obcím a všem krajským úřadům.

Leták: Zaměstnanecké benefity v Kanceláři ombudsmana

Materiál: Příběhy o slaďování pracovního a soukromého života v Kanceláři ombudsmana

Leták: Práce nebo rodina? Chtějme obojí

Stručná informace o projektu

Projekt Služba šitá na míru s reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0005638 byl spolufinancován prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Projekt byl realizován od ledna 2017 do června 2018.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv