Veřejný ochránce práv - Úřad neprávem odepřel odměnu pěstounovi. Musel mu ji doplatit.
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2018 > Úřad neprávem odepřel odměnu pěstounovi. Musel mu ji doplatit.

Úřad neprávem odepřel odměnu pěstounovi. Musel mu ji doplatit.

11. července 2018

Úřad práce musel pěstounovi doplatit odměnu pěstouna, kterou mu neprávem odepřel s odůvodněním, že je pěstounský manželský pár finančně zabezpečen a pěstounova manželka je babičkou dítěte, takže by jí dávka stejně nenáležela, pokud by nešlo o případ hodný zvláštního zřetele. Jestliže však z pěstounského manželského páru požádá o odměnu pěstouna ten z manželů, který není prarodičem dítěte, nezkoumá se jeho finanční situace a odměna mu musí být přiznána.

Na ombudsmanku se obrátili manželé, kterým soud svěřil do společné pěstounské péče manželů dítě. Pěstounka je přitom babičkou svěřeného dítěte, ale její manžel-pěstoun dědečkem dítěte není.

Právě manžel-pěstoun požádal o odměnu pěstouna. Tato dávka se u pěstounských manželských párů vyplácí vždy jen jednomu z manželů, a to tomu, který o ni požádá a splní podmínky pro její přiznání. Úřad práce však žádost muže zamítl. Přihlédl přitom k vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí, který doporučil nepřiznat odměnu pěstouna, protože manželé jsou dostatečně finančně zajištěni a nejde tedy o případ hodný zvláštního zřetele. V odůvodnění zamítavého rozhodnutí úřad práce uvedl, že rozhodující jsou společné sociální a majetkové poměry pěstounů.

Ombudsmanka dospěla k závěru, že úřad práce pochybil, překročil zákonem dané podmínky a neprávem odepřel muži odměnu pěstouna.

Obecně platí, že pěstoun má bez dalšího nárok na odměnu. Výjimkou jsou situace, kdy se pěstounem stane předek svěřeného dítěte v přímé linii, tj. rodič, prarodič nebo praprarodič. Těmto pěstounům odměna náleží pouze v případech hodných zvláštního zřetele, zejména s ohledem na sociální a majetkové poměry pěstouna a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte. Předkové v přímé linii mají totiž vůči dítěti podpůrnou vyživovací povinnost. Jestliže tedy o dávku požádá prarodič svěřeného dítěte, úřad práce zkoumá jeho majetkové poměry i příjmy společně posuzovaných osob (manžele posuzují jako jeden celek) a na základě těchto zjištění odměnu přizná nebo ne.

Na žádné jiné pěstouny se zákonem stanovená výjimka nevztahuje. Pokud tedy o odměnu pěstouna požádá manžel prarodiče, který není dědečkem svěřeného dítěte, výjimka na něj nedopadá a odměna pěstouna mu bez dalšího náleží. Nezkoumají se jeho majetkové poměry, ani příjmy společně posuzovaných osob.

„Úřad práce nepřípustně rozšířil okruh zákonem vymezených osob, když výjimku z nároku týkající se babičky svěřeného dítěte, vztáhl i na jejího manžela, který není ani pokrevním příbuzným dítěte. Takový postup nelze ze zákona dovodit,“ konstatuje ombudsmanka Anna Šabatová a dodává: „Odměna pěstouna je vždy vázána na osobu žadatele, nejde o společnou dávku pro rodinu. To, že jeden z manželů-pěstounů na odměnu pěstouna nárok nemá, neznamená, že automaticky nemůže být přiznána ani druhému z manželů.“

Úřad práce nakonec svou chybu uznal a muži odměnu pěstouna přiznal a vyplatil.

 

Odměna pěstouna je aktuálně 12 000 Kč „hrubého“ měsíčně (tj. odečítá se daň, sociální a zdravotní pojištění), pečuje-li pěstoun o jedno dítě. Pokud pečuje o dvě děti, odměna pěstouna činí 18 000 Kč.

Podle ročního výkazu MPSV o výkonu sociálněprávní ochrany dětí za rok 2016 (https://www.mpsv.cz/cs/7260) bylo v pěstounské péči 10 922 dětí. Ministerstvo ke konci roku 2016 evidovalo 11 075 pěstounů, z nichž více než polovinu tvořili prarodiče dětí.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv