Veřejný ochránce práv - Úřad nemůže obhajovat chování úředníka, aniž by věc prověřil
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2018 > Úřad nemůže obhajovat chování úředníka, aniž by věc prověřil

Úřad nemůže obhajovat chování úředníka, aniž by věc prověřil

19. června 2018

Úředníci musí vždy zachovávat profesionalitu a pravidla slušnosti. Jestliže úřad vyřizuje stížnost na nevhodné chování úředníka, nemůže se bez dalšího přiklonit na jeho stranu, aniž by co nejpřesněji zjistil skutkový stav. Ombudsmanka vytkla úřadu, že nevyslechl stěžujícího si občana a porušil tím princip nestrannosti. Takové jednání podle ombudsmanky nepřispívá ke kultivování jednání úředníků, ani k posilování důvěry občanů v úřednický stav.

Na ombudsmanku se obrátil občan, který nesouhlasil se způsobem, jakým úřad vyřídil jeho stížnost na nevhodné chování úřednice. V den, kdy se ve své věci dostavil na úřad, došlo k výpadku vyvolávacího systému. Jedna z úřednic proto občany ve foyer přepážkového oddělení usměrňovala a regulovala frontu, aby nedocházelo ke sporům. Muž se s ní dostal do konfliktu a její jednání pak popsal jako arogantní, vůči němu urážlivé a rovněž poukazoval na to, že mu odmítla sdělit své jméno. Na její jednání si stěžoval, ale úřad mu sdělil, že ani daná úřednice, ani další, které byly v té době na oddělení přítomné, nevhodné chování nepotvrdily. Muž nesouhlasil s tím, že úřad jeho stížnost vyřídil, aniž by ho kontaktoval kvůli jeho výpovědi.

Podle ombudsmanky úřad porušil princip nestrannosti, když se bez bližšího vysvětlení a pokusu ověřit skutkový stav rovnou přiklonil na stranu úřednic. Jestliže se popis situace a interpretace průběhu rozhovoru z pohledu stěžovatele a úřednic tak zásadně rozcházely, měl úřad vyslechnout stěžovatele za účasti dotyčné úřednice. „Domnívám se, že mohlo jít o nedorozumění a rozdílné vnímání vzniklé situace. Vhodná forma osobního projednání stížnosti za účasti obou aktérů, mohla napomoci vzájemnému pochopení,“ hodnotí věc ombudsmanka a dodává: „Samozřejmě chápu, že osobní projednání stížnosti může být nepříjemné a náročné, ale úřad neměl rezignovat. I když někdo nemá pravdu, ani pak není zbytečné s ním mluvit a vysvětlit mu své odlišné stanovisko. Jestliže byl úřad přesvědčen, že stížnost na úřednici je nedůvodná, měl se alespoň pokusit přesvědčit o tom i samotného stěžovatele.“

Vzhledem k časovému odstupu od události už ombudsmanka nepovažovala za vhodné trvat na novém a osobním projednání stížnosti. Doporučila však úřadu, aby u úředníků dbal na zachovávání profesionality, korektnost a vstřícnost vůči občanům a zejména, aby se do budoucna automaticky nepřikláněl k názoru úředníka, aniž by nestranně posoudil celou situaci.

Poznámky týkající se chování a přístupu úředníků se ve stížnostech ombudsmance objevují poměrně často, především v oblasti sociální. Do určité míry může být hodnocení úředníků ovlivněno nesplněním očekávání a nespokojeností s výsledkem jednání, na druhou stranu i úředníci někdy namítají problematické chování občanů vůči nim. I přes obtížnost situací, k nimž při kontaktů občanů s úředníky může docházet, je ombudsmanka přesvědčena, že úředníci musí maximálně usilovat o nestrannost, korektnost a vstřícnost a vždy respektovat důstojnost lidí, s nimiž jednají.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv