Veřejný ochránce práv - Systém výběru soudců by měl zohledňovat potřeby soudnictví
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2018 > Systém výběru soudců by měl zohledňovat potřeby soudnictví

Systém výběru soudců by měl zohledňovat potřeby soudnictví

12. října 2018

Ombudsmanka se dnes účastní 28. shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR. Se soudci chce při této příležitosti hovořit především o aktuálních tématech justice, s nimiž se v rámci své činnosti setkává. Upozornit chce především na dlouhodobě přetrvávající nedostatky ve zveřejňování soudních rozhodnutí v databázi Ministerstva spravedlnosti.

Zveřejňování soudních rozhodnutí má přispívat k transparentnosti a předvídatelnosti rozhodování soudů a ke sjednocování rozhodovací praxe. Přestože je databáze ministerstva v provozu od roku 2011 obsahuje podle zjištění ombudsmanky jen velmi malý počet rozhodnutí jak z civilní, tak trestní oblasti (celá zpráva včetně výsledků výzkumu je k dispozici zde: http://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/4496 ).

V roce 2016 ombudsmanka konstatovala, že za předchozích 5 let přibylo v databázi jen zhruba 900 rozhodnutí a jejich vložení bylo dílem velmi malého počtu aktivních soudců. Ani za poslední dva roky se situace nezlepšila. U poloviny krajských soudů nepřibylo ve veřejné databázi ani jedno rozhodnutí a u ostatních krajských a vrchních soudů jde pouze o řádově desítky rozhodnutí. Podle ombudsmanky odvádí justice kvalitní práci a je škoda, že ji neukazuje i ve veřejnosti přístupné databázi ministerstva, obzvlášť když v komerčních databázích soudy anonymizovaná rozhodnutí zveřejňují.

Tématem letošního shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR je výběr soudců a kariérní postup. Podle ombudsmanky by pravidla výběru soudců, soudních funkcionářů, kariérního postupu a hodnocení soudců měl upravit zákon. „Systém výběru soudců by měl zohledňovat potřeby a požadavky soudnictví. Například není nejspíš nutné, aby zájemci o správní soudnictví, kteří se specializují na správní právo, museli začínat na okresních soudech jako soudci obecných soudů,“ je přesvědčena ombudsmanka Anna Šabatová a domnívá, že by justici mohlo také obohatit, kdyby vstup mezi soudce umožnila i zkušeným a respektovaným právníkům s jinou právní praxí, z prostředí mimo justici.

Již v minulosti ombudsmanka opakovaně vyjádřila své přesvědčení, že by žádný soudní funkcionář neměl být jmenován opakovaně. Souhlasí naopak s prodloužením jejich funkčního období ze sedmi na deset let a za důležité považuje také manažerské vzdělávání soudních funkcionářů.

Ročně se na ombudsmanku obrátí okolo 300 osob se stížností na státní správu soudu. Nejčastěji uváděným problémem jsou průtahy v soudních řízeních.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv