Veřejný ochránce práv - S přispěním dvou ombudsmanů rodina získala dávky na děti
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2018 > S přispěním dvou ombudsmanů rodina získala dávky na děti

S přispěním dvou ombudsmanů rodina získala dávky na děti

14. listopadu 2018

Spolupráce ombudsmanky Anny Šabatové s rakouským ombudsmanem přispěla k vyřešení dlouhodobých problémů české rodiny s žádostí o dávky na děti od rakouského státu.

Rodina se 3 dětmi se na ombudsmanku obrátila s problémy s vyřizováním rodinných dávek z Rakouska. Matka žije s dětmi v ČR a je na rodičovské dovolené, otec dětí pracuje v Rakousku. Dávky na děti má v takovém případě vyplácet rakouský stát. Otec v Rakousku žádal o dvě dávky – Familienbeihilfe, což je obdoba českého přídavku na dítě, a Kinderbetreuungsgeld, což je obdoba českého rodičovského příspěvku. První dávku rakouský úřad začal vyplácet až po dvou letech čekání, na rozhodnutí o druhé rodiče zatím marně čekali. K přiznání dávky a její výplatě došlo poté, co se o případ začala zajímat ombudsmanka a upozornila na něj také rakouského ombudsmana.

Když se rodičům narodila v roce 2013 dcera, požádala matka na Úřadu práce ČR o rodičovský příspěvek a byl jí přiznán. O dva roky později, po narození další dcery, oznámili rodiče, že otec dítěte je zaměstnán v Rakousku, a požádali o vydání rozhodnutí o odnětí dávky, protože takový doklad musí předložit rakouskému úřadu, u něhož nově uplatňují žádost o rodinné dávky. Podle koordinačních nařízení totiž platí, že když otec dítěte vykonává výdělečnou činnost v jiném státě EU a matka není na území ČR zaměstnána, je pro výplatu rodinných dávek primárně kompetentní stát, kde otec pracuje. V tomto případě Rakousko. Když ale ani po několika měsících rakouský úřad nereagoval a výplatu dávek nezahájil, obrátila se matka o pomoc na český úřad práce. Ten správně vyhodnotil, že primárně příslušným státem pro výplatu rodinných dávek je Rakousko, a pokusil se rakouský úřad oslovit, ale také bez úspěchu. Aby rodina nezůstala bez finanční podpory, rozhodl úřad práce o prozatímním přiznání českého rodičovského příspěvku do doby, než výplatu zahájí rakouský úřad.

Nejde o ojedinělý případ, zvlášť pokud jde o Rakousko. Ombudsmanka se už setkala s více případy, kdy příslušná rakouská instituce dlouhodobě nereaguje a nespolupracuje ani s Úřadem práce ČR a dávky nevyplácí. Ombudsmanka se proto rozhodla navázat spolupráci s úřadem rakouského ombudsmana, seznámila ho s výše popsaným případem české rodiny a upozornila ho na možné průtahy. Nedlouho poté rakouský úřad dávky přiznal a začal je rodině vyplácet.

Problematika výplaty dávek v rámci Evropské unie je složitá a má specifická pravidla např. pro určování, který stát má dávky primárně vyplácet, nebo jak řešit překrývání nároků z více členských států. Pokud např. živitel pracuje v Rakousku a matka s dítětem žije v ČR, má dávky vyplácet Rakousko. Pokud by jeden z rodičů pracoval v Rakousku a druhý v České republice, určující by bylo bydliště dítěte. Kdyby například rodinné dávky mělo vyplácet Rakousko, ale české dávky by byly vyšší, vyplácela by Česká republika rodině rozdíl.

I v České republice přibývá případů, kdy by měl rodinné dávky vyplácet jiný stát. Vyřízení dávek je ale složité a mnohdy zdlouhavé. Rodiče mohou o dávky požádat i český úřad práce, který jejich žádost postoupí úřadu v příslušné zemi, ale je praktičtější, když se žadatel sám obrátí přímo na instituci daného státu. Ta totiž může požadovat např. vyplnění speciálních formulářů nebo poskytnutí jiné součinnosti, kterou český úřad práce nemůže zprostředkovat.

Podle poznatků ombudsmanky trvá vyřízení dávek v Rakousku dlouho, zákonné lhůty jsou výrazně delší než v České republice a rodiče by s tím měli počítat. V případě pochybností o správnosti postupu úřadu se mohou obrátit na rakouského ombudsmana (obdobně to platí i v jiných zemích EU). Je také možné požádat o pomoc organizaci SOLVIT, která bezplatně pomáhá občanům Evropské unie řešit problémy způsobené nesprávným uplatněním práva EU ze strany vnitrostátních orgánů veřejné moci.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv