Veřejný ochránce práv - Poradní orgán ombudsmanky a zasazení stromu dobré vůle pro Olgu Havlovou
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2018 > Poradní orgán ombudsmanky a zasazení stromu dobré vůle pro Olgu Havlovou

Poradní orgán ombudsmanky a zasazení stromu dobré vůle pro Olgu Havlovou

21. května 2018

V úterý 22. května ombudsmanka jmenuje svůj jedenáctičlenný poradní orgán pro plnění úkolů plynoucích z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Na ustavujícím jednání členové prodiskutují plán aktivit a témata, na která by se ombudsmanka měla v roce 2018 zaměřit. Při příležitosti setkání ombudsmanka také zasadí jeden z 85 stromů dobré vůle připomínajících osobnost Olgy Havlové.

Úkolem poradního orgánu je získávat od lidí se zdravotním postižením podněty a náměty pro činnost ombudsmanky. Společně s ní pak stanovuje priority a systémová témata, na něž je třeba se zaměřit, podílí se na připomínkování právních předpisů, které se dotýkají lidí se zdravotním postižením, a zajišťuje informovanost lidí se zdravotním postižením. Členové poradního orgánu zastupují skupiny osob se zdravotním postižením, organizace a osobnosti hájící jejich práva.

Z celkového počtu 101 nominací, které vzešly z regionálních setkání s lidmi se zdravotním postižením a organizacemi hájícími jejich práva, jmenuje ombudsmanka poradní orgán v tomto složení:

 • Ivana Recmanová, zabývá se problematikou žen se zdravotním postižením
 • Pavlína Spilková, prezidentka Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel
 • Agáta Zajíčková z organizace Fokus podporující lidi s duševním onemocněním
 • Alena Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků
 • Jan Uherka, místopředseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a člen Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením
 • Jiří Černý, věnuje se podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Pavla Baxová, ředitelka organizace Rytmus hájící práva lidí s mentálním postižením a poskytující sociální služby
 • Camille Latimier a Marek Richter (společně 1 hlas), ředitelka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením a zástupce skupiny lidí s mentálním postižením
 • Helena Plachá, členka Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR
 • Milena Urbanová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Auticentrum, o.p.s.
 • Petr Špaček z neziskové organizace Fokus podporující lidi s duševním onemocněním

Více informací o členech poradního orgánu najdete zde

Při příležitosti ustavujícího setkání přizvala ombudsmanka členy nově jmenovaného poradního orgánu ke společnému vysazení stromu, který ponese jméno Olgy Havlové.

„Olga Havlová byla jednou z prvních osobností, které veřejně upozorňovaly na problémy lidí se zdravotním postižením a hledaly cestu, jak jim pomoci zapojit se do běžného života. Nyní, když se Česká republika připojila k úmluvě OSN a ombudsman má za úkol systematicky se právy lidí se zdravotním postižením zabývat, je přirozené, že se k odkazu Olgy Havlové hlásíme,“ komentovala ombudsmanka Anna Šabatová zasazení stromu dobré vůle.

„Máme velkou radost, že jeden z 85 stromů, které jsme se letos rozhodli vysadit v České republice jako připomenutí nedožitých 85. narozenin paní Olgy, poroste také v areálu Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně,“ řekla k tomu Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, a dodala, že činnost nově vytvořeného poradního orgánu stejně jako ombudsmanky samotné plně souzní s tím, o co vždy paní Olga usilovala – identifikovat problémy lidí se zdravotním postižením a pomoci je řešit.


 
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv