Veřejný ochránce práv - Ombudsmanka se zastala majitelů aut před Ústavním soudem
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2018 > Ombudsmanka se zastala majitelů aut před Ústavním soudem

Ombudsmanka se zastala majitelů aut před Ústavním soudem

30. května 2018

Ombudsmanka se coby vedlejší účastník řízení připojila k návrhu, aby Ústavní soud zrušil část zákona, který zbavil technické způsobilosti auta uvízlá v převodu. Jedná se o situaci, kdy jeden majitel odhlásil vozidlo, ale nový jej nepřihlásil. Pokud tak neučinil do konce června roku 2015, je vozidlo považováno za zaniklé. Ombudsmanka považuje takový postup za neústavní.

Od účinnosti zákonné úpravy se na ombudsmanku obrátilo 26 lidí, kterých se tento problém dotkl. Všichni si uvědomují své opomenutí, nicméně daný stav, kdy jejich vozidlo administrativně zaniklo a oni jej nesmí používat, považují za nepřiměřeně tvrdý trest.

Dané řešení zásadním způsobem zasáhlo do základního práva na vlastnictví majetku, jak jej garantuje Listina základních práv a svobod. Takto postižené osoby sice nepřišly o vlastnické právo k vozidlům, ale nemohou je nadále užívat obvyklým způsobem nebo je prodat za obvyklou cenu. Jejich vlastnické právo bylo zcela znehodnoceno a to pouze z důvodu jejich administrativního pochybení,“ říká k případu ombudsmanka Anna Šabatová.

Tuto situaci nelze ani řešit způsobem, který navrhovalo Ministerstvo dopravy, tedy novým schválením technické způsobilosti. Pro naprostou většinu vozidel je takový postup vyloučený, protože každé vozidlo, které je nově přihlašováno, musí splnit všechny technické normy, a to právě ke dni registrace. Tento požadavek reálně splňují pouze nově vyrobená vozidla.

„Jsem přesvědčena, že zákonodárce nemusel přistoupit k nevratnému administrativního zániku vozidla,“ říká ombudsmanka a dodává: „vhodnou alternativou by mohlo být např. podmínit tento institut vyvratitelnou domněnkou bez časového limitu, která by majiteli umožnila kdykoli prokázat, že jeho vozidlo není zaniklé.“

Vyjádření pro Ústavní soud:

http://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/6010 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv