Veřejný ochránce práv - Ombudsmanka informovala poslance o své činnosti
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2018 > Ombudsmanka informovala poslance o své činnosti

Ombudsmanka informovala poslance o své činnosti

8. listopadu 2018

Ve 3. čtvrtletí se na ombudsmanku obrátili lidé s 1899 žádostmi o pomoc. Nejčastěji se jejich výhrady týkaly postupu Vězeňské služby ČR, důchodů a dávek pomoci v hmotné nouzi. V 60 přijatých podnětech se objevila námitka nerovného zacházení. To nejpodstatnější ze své činnosti ve 3. čtvrtletí shrnula ombudsmanka ve zprávě, kterou zaslala Poslanecké sněmovně.

Za období červenec až září 2018 vyřídila ombudsmanka téměř 2000 podnětů, z nichž některé pro ilustraci zařadila i do zprávy pro poslance. Týkají se například posuzování nároku na příspěvek na bydlení, podávání žádostí o pas dětem svěřeným do péče nebo v oblasti ochrany osob omezených na svobodě případu úmrtí pacienta psychiatrické kliniky po zásahu taserem.

V rámci monitoringu práv osob se zdravotním postižením zahájila ombudsmanka několik výzkumů, v nichž se zaměří například na dostupnost bydlení pro lidi se zdravotním postižením, na dostupnost stomatologické péče zejména pro pacienty s mentálním postižením nebo poruchou autistického spektra, na problematiku omezování svéprávnosti atd.

Ombudsmanka ve zprávě rovněž upozorňuje na výhrady, které vyslovil Výbor OSN proti mučení vůči České republice. Výbor vytýká, že Česká republika dosud nezřídila národní lidskoprávní instituci na ochranu a prosazování lidských práv. Přestože se kompetence ombudsmana rozšiřují, ani on nemá potřebný mandát, který je zapotřebí k ochraně všech oblastí týkajících se lidských práv. Výbor proto doporučil, aby Česká republika urychlila novelizaci zákona o veřejném ochránci práv.

Poslance ombudsmanka rovněž informovala o dvou případech, v nichž se nepodařilo zajistit nápravu. V jednom přišel žadatel o dotaci od Ministerstva zemědělství, protože ve formuláři nezaškrtl jedno políčko a ministerstvo ho na to neupozornilo, přestože je to jeho povinnost. Druhý případ se týká nesouladu výrobního provozu se stavebním zákonem.

Změny praxe dosáhla ombudsmanka u vydávání pasu dětem svěřeným do péče. Dosud museli pěstouni nebo jiné pečující osoby nejprve žádat soud o souhlas s podáním žádosti o pas. Tento krok představoval zbytečnou komplikaci. Soudy mají schvalovat jen významné záležitosti a těmi u nás cestování dětí do ciziny není, naopak, naopak školní a rodinné výlety do zahraničí jsou celkem běžné. Ministerstvo vnitra na základě doporučení ombudsmanky změnilo praxi a poručníci mohou o pas a občanský průkaz o dítě požádat bez nutnosti schválení soudem.

Úspěšně skončil i případ vymáhání poplatku za mrtvého psa. Přestože to byla její povinnost, majitelka úřadu nenahlásila, že byl její pes usmrcen, takže jí úřad poplatek dál vyměřoval. Žena věc začala řešit až ve chvíli, kdy úřad začal dlužnou částku vymáhat. I když magistrát neměl důvod poplatek nevyměřit, po seznámení s celým případem vyvstala otázka, jestli je správné, aby žena platila za období, kdy už psa neměla. Po vysvětlení případu úřad řízení o poplatku zastavil.

Do složité situace se dostala matka tří dětí kvůli tomu, že pobírala rodičovský příspěvek a neoznámila úřadu, že má nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Musela vyplacený rodičovský příspěvek vrátit, jenže úřad práce už jí ho započítal do příjmů a nepřiznal jí kvůli tomu příspěvek na bydlení. Žena namítala, že rodičovský příspěvek v posuzovaném období vrátila, takže příjem domácnosti se snížil a příspěvek na bydlení měla dostat. Protože úřad práce chybu nenapravil, obrátila se ombudsmanka na ministerstvo. To nařídilo úřadu práce zahájit řízení o neprávem odepřené dávce. V něm pak byl ženě příspěvek na bydlení přiznán.

V rámci ochrany osob omezených na svobodě ukončila ombudsmanka šetření případu úmrtí pacienta na psychiatrické klinice v průběhu zásahu policie s použitím paralyzéru v roce 2015. Zaměřila se zejména na systémové zhodnocení z pohledu používání elektrického donucovacího prostředku v prostorách zdravotnických zařízení. V této věci zatím nedošlo k potřebné nápravě zjištěných nedostatků, ale Ministerstvo zdravotnictví aktuálně přislíbilo součinnost policii a také podporu nemocnicím, aby si stanovovaly místní postupy spolupráce s policií.

Ombudsmanka ve zprávě pro poslance také mj. pochválila Magistrát města Brna za přístup ke zřizování vyhrazeného parkování. Magistrát ve svém metodickém doporučení vychází přímo z materiálu ombudsmana k rovnému zacházení při zřizování vyhrazeného parkování a uložil městským částem, aby ho respektovaly.

Zpráva o činnosti za 3. čtvrtletí roku 2018

Příloha zprávy: Věci, v nichž nebylo dosaženo nápravy

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv