Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2018 > Na osvobození od placení místního poplatku mají někteří jen 15 dnů

Na osvobození od placení místního poplatku mají někteří jen 15 dnů

9. ledna 2018

Od roku 2018 se mění pravidlo pro ohlášení nároku na osvobození od placení místních poplatků. Pokud poplatník neohlásí obecnímu úřadu údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku včas, nárok mu zanikne.

Místní poplatky zavádí obce prostřednictvím obecně závazných vyhlášek. V nich mohou obce nad rámec zákona některé poplatníky osvobodit od placení poplatku, případně poplatek snížit nebo poskytnout úlevu. Poplatník, který splňuje podmínku pro osvobození nebo úlevu, to ale musí obecnímu úřadu ohlásit ve lhůtě, která je ve vyhlášce uvedena. Pokud ve vyhlášce lhůta stanovena není, platí zákonná lhůta 15 dnů ode dne, kdy nastaly podmínky rozhodné pro osvobození.

Pokud tedy například obecně závazná vyhláška zavádí osvobození či úlevu od poplatku pro starobní důchodce a současně nestanoví jinou lhůtu, ve které je třeba tuto skutečnost obecnímu úřadu ohlásit, musí tak poplatník učinit do 15 dní ode dne přiznání starobního důchodu. Pokud mu byl starobní důchod přiznán již dříve, měl by tuto skutečnost nahlásit obecnímu úřadu do 15. ledna 2018, jinak mu nárok na osvobození či úlevu od poplatku zanikne.

Do konce roku 2017 platilo, že zákon s nedodržením zákonné lhůty nespojoval automaticky zánik nároku na osvobození. Nyní se to mění, a pokud poplatník lhůtu nedodrží, ztrácí na osvobození od placení místního poplatku nárok.

Ombusmanka by proto ráda upozornila širokou veřejnost na tuto změnu právní úpravy, aby si poplatníci lhůtu hlídali a předešli ztrátě svého nároku na osvobození.

S problémy souvisejícími s osvobozením od poplatku a mnohými dalšími z oblasti správy místních poplatků se ombudsmanka pravidelně setkává v podnětech stěžovatelů. Rozhodla se proto zpracovat materiál, ve kterém shrnuje, s jakými problémy se při prověřování podnětů nejčastěji setkává a uvádí svá stanoviska a doporučení. Materiál je dostupný  zde (2.4 MB, Adobe Acrobat dokument). Základní informace o správě místních poplatků naleznete v informačním letáku zde.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -  Přístupnost webu  -  RSS - Tiskové zprávy  -   RSS - Aktuality z detencí
© Kancelář veřejného ochránce práv