Veřejný ochránce práv - Doporučení ombudsmanky vyslyšeno – renta už se nebude snižovat
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2018 > Doporučení ombudsmanky vyslyšeno – renta už se nebude snižovat

Doporučení ombudsmanky vyslyšeno – renta už se nebude snižovat

26. září 2018

Renta je odškodnění, které má zaměstnanci kompenzovat ztrátu na výdělku po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání v důsledku snížení pracovních schopností. Od 1. října se už nebude poškozeným zaměstnancům renta snižovat v důsledku zvyšování minimální mzdy. Novela zákoníku práce odstraňuje ve prospěch zaměstnanců dosavadní rozdíly v přístupu odškodňujících pojišťoven ke  způsobu stanovení výše renty, které ombudsmanka dlouhodobě kritizovala. Řada lidí, kteří utrpěli pracovní úraz nebo onemocněli nemocí z povolání, se tak po mnoha letech dočká přepočítání a zvýšení své renty.

Renta představuje rozdíl mezi příjmem po pracovním úraze či zjištění nemoci z povolání a příjmem,  který by zaměstnanec měl, kdyby byl zdravý. Pokud je v evidenci úřadu práce a nemá žádný výdělek, pak zákoník práce považuje za jeho aktuální výdělek po úraze či zjištění nemoci z povolání  fiktivní výdělek ve výši minimální mzdy. Renta je pak rozdílem mezi minimální mzdou a původním výdělkem. Původní výdělky zaměstnanců před úrazem či nemocí z povolání jsou samozřejmě valorizovány, ale ne tak rychle, jako v posledních několika letech rostla minimální mzda. Docházelo tak paradoxně k tomu, že poškozeným zaměstnancům byla postupně vyplácena nižší a nižší renta. 

Rentu vyplácejí dvě pojišťovny – Kooperativa pojišťovna, a. s. a Česká pojišťovna, a. s.  – a každá ke stanovení její výše přistupuje jinak. Kooperativa pojišťovna, a. s. od roku 2013 ke zvýšení minimální mzdy nepřihlížela a jednou přiznanou a vyplácenou rentu už podle toho nepřepočítávala.  Česká pojišťovna, a. s. naopak s každým zvýšením minimální mzdy přepočítává již vyplácené  renty a v důsledku toho docházelo u zaměstnanců ke snižování rent. V některých případech poškozeným  zaměstnancům nárok na výplatu renty dokonce úplně zanikl. Dopláceli na to především lidé pracující v dělnických profesích s obecně nižšími platy.

Příkladem může být stěžovatelka, která po třiceti letech práce v dělnické profesi přišla z důvodu nemoci z povolání o zaměstnání. Novou práci se jí už nepodařilo najít, takže je v evidenci úřadu práce. Na ombudsmanku se obrátila o pomoc v tíživé situace, protože jejím jediným příjmem byl invalidní důchod I. stupně ve výši 5 831 Kč a renta za nemoc z povolání, která však při započtení fiktivní minimální mzdy představovala pouhých 309 Kč. S dalším zvýšením částek minimální mzdy Česká pojišťovna, a.s. renty znovu přepočítala a stěžovatelka přišla i o těchto pár stokorun měsíčně. Namítala, že celý život pracovala a teď nemá z čeho žít. Zaměstnavatel se naopak zbavil odpovědnosti za nemoc z povolání, kterou jí práce pro něj způsobila.

Ombudsmanka právní úpravu opakovaně kritizovala a doporučovala sjednotit postup obou pojišťoven. Upozorňovala také, že neustálé snižování renty mj. znamená, že se fakticky vytrácí povinnost zaměstnavatele, který je odpovědný za škodu vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, svého zaměstnance rentou odškodňovat. Ve své výroční zprávě za rok 2016 a opakovaně i v roce 2017 proto ombudsmanka doporučovala Poslanecké sněmovně ČR, aby se tímto problémem zabývala.

Doporučení ombudsmanky bylo vyslyšeno a novela zákoníku práce  s účinností od 1. 10. 2018 sjednocuje  výpočet renty u uchazečů evidovaných na úřadu práce. Pokud mají na rentu nárok, pak se do výpočtu její výše promítne minimální mzda platná v době, kdy se po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání zaměstnanec poprvé na úřadu práce evidoval. Zpětně se rozdíl v dříve snižované rentě vyplácet nebude, ale poškozeným v evidenci úřadu práce bude do budoucna vyplácena  renta v nové výši. Jestliže se například po pracovním úrazu poprvé evidovali na úřadu práce v roce 2002, bude jim jako fiktivní příjem po úraze započtena minimální mzda z roku 2002, která  činila 5.700,- Kč. Aktuální minimální mzda ve výši 12.200,- Kč, případně v budoucnu dál zvýšená, už tak na poškozené zaměstnance, kteří se na úřadu práce evidovali před rokem 2018, nemá dopad.

Protože novela zákoníku práce zavedla ještě vstřícnější pravidlo, než doposud realizovala Kooperativa pojišťovna, a. s., bude se přepočítání renty týkat poškozených zaměstnanců obou pojišťoven.

Poškozeným zaměstnancům v evidenci úřadu práce se tedy od 1. října 2018 renta zvýší.

Přepočet výše renty se týká nejen „civilních“ zaměstnanců, ale i bývalých příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání, neboť změna přístupu se promítla i do příslušných právních předpisů z této oblasti.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv