Veřejný ochránce práv - Ženu nezákonně vyřadili z úřadu práce, pomohla až ombudsmanka
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2017 > Ženu nezákonně vyřadili z úřadu práce, pomohla až ombudsmanka

Ženu nezákonně vyřadili z úřadu práce, pomohla až ombudsmanka

18. září 2017

Úřad práce potrestal ženu sankčním vyřazením z evidence uchazečů o zaměstnání kvůli údajné nelegální práci. I když podle pozdějšího závěru inspektorátu práce o nelegální práci nešlo a nelze ji prokázat, MPSV rozhodnutí o vyřazení potvrdilo. Žena kvůli tomu přišla o pojištění hrazené státem a podporu v nezaměstnanosti. Až na základě šetření ombudsmanky ministerstvo změnilo názor a vyřazení z evidence úřadu práce zrušilo.

Stěžovatelka byla v evidenci úřadu práce a na základě doporučenky úřadu práce se ucházela u firmy o místo. Dostavila se k zaměstnavateli a ústně se dohodli s tím, že během dne bude vyhotovena písemná dohoda o provedení práce. Ještě předtím ale zaměstnavatel požadoval „praktickou zkoušku“, tj. určitou formu výběrového řízení, kdy stěžovatelka po dobu přibližně 2,5 hodiny vykonávala práci, aby tím zaměstnavateli potvrdila, že je vhodnou kandidátkou na danou pozici. Písemnou dohodu pak ten samý den skutečně sepsali a zaměstnavatel ji zaslal i úřadu práce.

Shodou okolností v době, kdy stěžovatelka absolvovala praktickou zkoušku, prováděl u zaměstnavatele kontrolu oblastní inspektorát práce. Zjistil, že zde stěžovatelka pracuje, aniž by mezi ní a zaměstnavatelem existoval pracovněprávní vztah, tj. pracuje nelegálně. Informoval o tom úřad práce, který stěžovatelku následně vyřadil z evidence uchazečů o zaměstnání. Stěžovatelka se odvolala, ale MPSV v odvolacím řízení potvrdilo vyřazení z evidence úřadu práce.

Ombudsmanka vytkla ministerstvu pochybení. Ministerstvo totiž neprokázalo, že stěžovatelka skutečně vykonávala nelegální práci, přesto byla vyřazením z evidence ÚP potrestána. Byl to její první den na pracovišti a jak ona, tak zaměstnavatel od začátku shodně uváděli, že šlo jen o práci v rámci časově omezeného výběrového řízení, které mělo ověřit, jestli stěžovatelka splňuje zaměstnavatelovy požadavky. Stěžovatelka tak v době kontroly nevykonávala soustavnou práci, což je podstatný znak nelegálního zaměstnání.

Pokud mělo jít o nelegální práci, ombudsmanka zjišťovala, jestli Oblastní inspektorát práce, který svým podezřením inicioval vyřazení stěžovatelky, vedl se zaměstnavatelem správní řízení kvůli nelegálnímu zaměstnávání. Inspektorát však ombudsmance sdělil, že řízení se zaměstnavatelem zastavil, protože nelze bez důvodných pochybností prokázat, že šlo skutečně o nelegální práci. Odkazoval přitom na časově omezené výběrové řízení, které stěžovatelka absolvovala, a konstatoval, že je proto důvod pochybovat o tom, že byly naplněny znaky nelegální práce.

„Je to absurdní. Stěžovatelka byla vyřazením z evidence úřadu práce jako jediná potrestána za něco, co ani nelze prokázat. Kvůli vyřazení z evidence přišla o pojištění a podporu v nezaměstnanosti,“ kriticky hodnotí záležitost ombudsmanka Anna Šabatová a vysvětluje: „Sankční vyřazení z evidence může mít pro uchazeče o zaměstnání vážné důsledky. Úřad proto musí ve správním řízení, které k vyřazení vede, vždy zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti.“

Ombudsmanka dospěla k závěru, že MPSV pochybilo, protože s jistotou neprokázalo, že stěžovatelka pracovala nelegálně. Odmítla také názor ministerstva, že následně uzavřená dohoda o provedení práce dokládá, že stěžovatelka vykonávala práci soustavnou. Podle ombudsmanky je dohoda pouze důkazem úspěšného absolvování výběrového řízení. Požádala proto ministerstvo, aby v rámci přezkumného řízení zrušilo rozhodnutí o vyřazení stěžovatelky z evidence úřadu práce.

Ministerstvo závěry ombudsmanky přijalo a sankční vyřazení stěžovatelky zrušilo. Úřad práce jí nyní doplatí pojištění a vrátí podporu v nezaměstnanosti za dobu, kdy byla nezákonně vyřazena z evidence.

  

Podnětů týkajících se zaměstnanosti a práce přibývá. V roce 2015 jich ombudsmanka obdržela 158, loni 204 a v letošním roce do poloviny září už 199. Nejčastějším důvodem stížností je právě vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání – i zde je vidět patrný nárůst. V roce 2015 se vyřazení z evidence týkalo 25 podnětů, v loňském roce 33 podnětů a v letošním roce už jde o 46 podnětů.

Důvodem vyřazení z evidence je nejčastěji nedostavení se na schůzku na úřadu práce ve sjednaném termínu nebo odmítnutí zprostředkovaného zaměstnání.

V mnoha případech se lidé na ombudsmanku obracejí už v průběhu správního řízení o vyřazení z evidence, tj. ještě předtím, než úřad práce rozhodl, kdy však šetření ombudsmanky není ještě možné. Proti rozhodnutí úřadu práce se lze do 15 dnů odvolat a teprve pak se věcí může ombudsmanka zabývat.
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv