Veřejný ochránce práv - Po šetření ombudsmanky mění ČŠI postup při kontrole hospodaření škol
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2017 > Po šetření ombudsmanky mění ČŠI postup při kontrole hospodaření škol

Po šetření ombudsmanky mění ČŠI postup při kontrole hospodaření škol

7. listopadu 2017

Pokud ČŠI při kontrole zjistí, že škola neefektivně čerpá prostředky ze státního rozpočtu, bude svá zjištění důsledně předávat krajskému úřadu, aby se mohl hospodařením školy zabývat, vyvodit důsledky a zajistit nápravu. Po šetření ombudsmanky instruoval ústřední školní inspektor ČŠI ředitele všech inspektorátů, aby takto postupovali. Rovněž v tomto smyslu upravil interní předpisy ČŠI.

K důslednějšímu postupu přimělo Českou školní inspekci šetření ombudsmanky vycházející ze stížnosti na nedostatečnou kontrolu v základní škole v Libereckém kraji. Stěžovatel se na ČŠI obrátil s upozorněním, že škola porušuje finanční kázeň a plýtvá finančními prostředky ze státního rozpočtu. Poukazoval přitom na případ, kdy ředitel vyplácel jedné z učitelek plat, aniž by jí stanovil rozsah hodin přímé pedagogické činnosti, což je v rozporu se zákonem. Podle stěžovatele se ředitel snažil učitelku přimět k ukončení pracovního poměru, proto jí mj. neurčil jednoznačný rozsah práce. Učitelka se totiž vrátila do zaměstnání po skončení rodičovské dovolené, jenže ředitel mezitím přijal na její místo jinou učitelku a uzavřel s ní smlouvu na dobu neurčitou. Vracející se učitelce neúspěšně zkoušel dát výpověď pro nadbytečnost a poté hledal jiné způsoby, jak ji přimět k odchodu. Jedním z nich bylo i nestanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti, čímž však porušil zákon o pedagogických pracovnících.

Podle zjištění ombudsmanky provedla Česká školní inspekce ve škole opakovaně kontrolu a potvrdila porušení zákona, neefektivní nakládání s finančními prostředky státního rozpočtu a podezření na porušování rozpočtové kázně. Zjištění se týkala nejen uvedené učitelky, ale také dalších pracovníků školy (chybějící platový výměr, nesprávné určení úvazku, neevidování pracovní doby). Nevyčíslila však neefektivně čerpané finanční prostředky (zejména na plat učitelky bez úvazku) za celé období, nýbrž jen za jeho část (ve výši 60 000 Kč). Zároveň také ČŠI o svých zjištěních týkajících se hospodaření školy neinformovala krajský úřad. Ten je přitom oprávněn nejen provádět kontrolu, jestli škola řádně hospodaří s přidělenými finančními prostředky, ale také může zahájit řízení o porušení rozpočtové kázně a následně škole uložit, aby neoprávněně čerpané prostředky vrátila do státního rozpočtu.

Ombudsmanka hodnotila postup ČŠI jako jednání v rozporu s hlavními cíli finanční kontroly, kterými je ochrana veřejných prostředků a hospodárný výkon státní správy. Podle ombudsmanky šlo rovněž o selhání ČŠI při spolupráci s dalšími kontrolními orgány.

„Považuji za logické, aby krajský úřad, který de facto školám poskytuje peníze ze státního rozpočtu, měl veškeré informace od ostatních kontrolních orgánů, aby mohl dohlížet na řádné hospodaření škol. V tomto případě selhala spolupráce kontrolních orgánů,“ uvedla ombudsmanka Anna Šabatová.

Česká školní inspekce svá pochybení uznala a informovala ombudsmanku o opatřeních k nápravě. Se zvýšenou pozorností provedla ve škole další inspekci s tím, že případné poznatky o nedostatcích v hospodaření předá krajskému úřadu. Aby se do budoucna zamezilo opakování pochybení, předal ústřední školní inspektor ředitelům všech inspektorátů ČŠI informaci, jak mají v obdobných případech správně postupovat. Zároveň došlo i k úpravě interních předpisů ČŠI. Pokud tedy napříště ČŠI zjistí při inspekční činnosti nedostatky, kterými se mohou zabývat krajské úřady nebo jiné kontrolní orgány, bude jim svá zjištění předávat.

 

Podněty týkající se školství sice tvoří menší část v agendě ombudsmanky, ale jejich počet stoupá. Do konce října na ombudsmanku v záležitostech školství obrátilo už 44 lidí, zatímco za celý loňský rok jich bylo 38 a v roce 2015 jen 33. V dalších 40 letošních podnětech lidé namítali možnou diskriminaci v oblasti vzdělávání.

Celkově se na ombudsmanku za 10 měsíců letošního roku obrátilo 6942 lidí. Nejčastěji vyhledávali její pomoc s problémy z oblasti sociálního zabezpečení, zejména v záležitostech souvisejících se zdravotním postižením (invalidní důchod, příspěvek na péči atd.). 
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv