Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2017 > Ombudsmanka zveřejnila zprávu o šetření zajišťovacích příkazů

Ombudsmanka zveřejnila zprávu o šetření zajišťovacích příkazů

11. prosince 2017

Přestože nelze vyloučit individuální pochybení, šetření ombudsmanky prozatím neprokázalo, že by finanční správa plošně využívala, či dokonce zneužívala vůči podnikatelům zajišťovací příkazy. O případných individuálních pochybeních nyní rozhodují soudy. Ombudsmanka vyzvala finanční správu, aby statistické údaje doplnila o další podstatná data. Zabývala se také možným zkvalitněním práce finanční správy do budoucna.

Ombudsmanka vydala zprávu o šetření postupu finanční správy. Zaměřila se v něm na riziko plošného využívání zajišťovacích příkazů vůči podnikatelům, na možné zneužívání zajišťovacích příkazů a věnovala se i otázce, jak má stát takto silný nástroj využívat. V rámci šetření zpracovala podrobnou analýzu podmínek využívání zajišťovacích příkazů a popsala správný postup správce daně, kdy lze zajišťovací příkaz vydat, jak jej poté realizovat, aby bylo zachováno další fungování postiženého daňového subjektu a nedošlo k jeho úplné ekonomické likvidaci, a jak se mohou dotčení podnikatelé bránit. Zpráva ombudsmanky tak může finanční správě sloužit i jako metodická pomůcka, aby zajišťovací příkazy plnily úlohu nástroje proti daňovým únikům, ale současně se předcházelo jeho možnému chybnému použití.

Z podkladů od finanční správy, ze soudních rozhodnutí i z analýzy případů podnikatelů, kteří se na ombudsmanku obrátili, prozatím nevyplývá, že by finanční správa používala zajišťovací příkazy plošně, což ovšem nevylučuje možnost individuálních selhání. Podle statistických údajů finanční správy se zajišťovací příkazy týkaly v posledních letech jen 0,04 – 0,08 % všech plátců DPH, tj. v dlouhodobém horizontu jde řádově jen o stovky plátců. Podle ombudsmanky však určité pochybnosti mohou přetrvávat. Finanční správa by měla doplnit údaje o tom, jaký je poměr mezi počtem podnikatelů, vůči nimž byly zajišťovací příkazy využity, a celkovým počtem podnikatelů dotčených kontrolními postupy finanční správy.

Rok

Počet subjektů dotčených zajišťovacím příkazem

Meziroční procentuální změna

2013

280

0

2014

328

17,14 %

2015

424

29,27 %

2016

309

-27,12 %

2017[1]

350

13,27 %


Jen proti třetině vydaných zajišťovacích příkazů podaly daňové subjekty (podnikatelé) odvolání a jen část z nich se pak obrátila na soud. Množina prozkoumatelných soudních rozsudků tedy není velká. Soudy dosud zrušily jen malou část zajišťovacích příkazů, obvykle ale kvůli nedostatečnému odůvodnění, nikoli výslovně kvůli zneužití. „Porovnávám-li počet 1545 daňových subjektů dotčených zajišťovacími příkazy s počtem dosud pouze 19 úspěšných správních žalob, nelze než učinit prozatímní závěr, že dostupné údaje nenasvědčují riziku plošného zneužívání zajišťujících příkazů,“ konstatuje ombudsmanka s tím, že tento závěr by se mohl změnit, pokud by se výrazně zvýšil počet soudních sporů vyhraných daňovými subjekty. Do poloviny letošního roku bylo soudy projednáno 74 žalob týkajících se zajišťovacích příkazů, z nichž 19 soud vyhověl a v 55 případech ponechal zajišťovací příkazy v platnosti. Ve více než stovce dalších případů soudy zatím nerozhodly.

„Zajišťovací příkaz je mimořádný a velmi účinný nástroj pro výběr daní zejména v boji s daňovými úniky. Jeho existence má tedy své opodstatnění,“ vysvětluje ombudsmanka, ale dodává: „Pro podnikatele může mít velmi závažné důsledky a může ho prakticky zlikvidovat. Musí se proto používat velmi obezřetně a pouze při splnění zákonných podmínek.“

Zajišťovací příkaz má zajistit úhradu daně před dnem její splatnosti, nebo dokonce před samotným stanovením daně, a používá se v případě, kdy jsou odůvodněné obavy, že bude daň nedobytná. Ukládá povinnost uhradit do tří pracovních dnů částku odpovídající dani, o jejíž vybrání má správce daně obavy. Jestliže hrozí nebezpečí z prodlení, může správce daně okamžitě postihnout majetek exekucí (např. zablokuje účty). Zajišťovací příkazy tak mohou být velmi efektivním nástrojem pro boj s daňovými úniky a mají proto v právním řádu nepopiratelné místo. Finanční správa je využívá převážně k zajištění výběru DPH, často v případech, kdy má důvodné podezření na zapojení podnikatele do tzv. karuselového podvodu.

Ombudsmanka bude toto téma dál sledovat, včetně případných snah o změnu a zpřesnění právní úpravy, o nichž jednala s Komorou daňových poradců ČR. Finanční správu vyzvala k doplnění statistik tak, aby přesněji vypovídaly o využívání zajišťovacích příkazů – mj. o uvedení poměru mezi počtem podnikatelů dotčených zajišťovacími příkazy a počtem kontrolovaných podnikatelů, o poměru mezi výší zajišťované částky a konečnou výší vyměřené daně aj.

Podle názoru ombudsmanky by zajišťovací příkazy měly být zachovány jako nástroj proti daňovým podvodům. Současně se však musí předcházet situacím, kdy by byl použit nezákonně.

Zpráva ombudsmanky z šetření s podrobnou analýzou: 

 https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/Zajistovaci_prikazy_4452-17-RM-Z18-final.pdf (924.4 kB, Adobe Acrobat dokument)<o:p></o:p>

 

 [1] U roku 2017 se jedná o matematický odhad

 
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv