Veřejný ochránce práv - Ombudsmanka prověří domovy pro osoby se zdravotním postižením
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2017 > Ombudsmanka prověří domovy pro osoby se zdravotním postižením

Ombudsmanka prověří domovy pro osoby se zdravotním postižením

18. října 2017

Ombudsmanka zahájila sérii systematických návštěv domovů pro osoby se zdravotním postižením. Zaměří se v nich na podmínky v zařízení s ohledem na potřeby klientů, na respektování důstojnosti, soukromí a autonomie vůle klientů, na volnost pohybu, na zajištění školní docházky a pracovního uplatnění, na možnost realizovat soukromý život aj. Návštěvy zařízení budou probíhat v letošní i příštím roce a zahrnou celou republiku. Na tento typ zařízení se ombudsman zaměřil naposledy v roce 2009.

Poslední systematické návštěvy zde prováděl ombudsman Otakar Motejl v roce 2009 a věnoval se mj. problematice odstraňování prvků ústavnosti. V té době totiž už několik let probíhal proces transformace, která měla zařízení co nejvíc přiblížit normálnímu domovu. Klienti se zdravotním postižením by se v zařízení měli cítit jako doma, nikoli jako třeba v nemocnici. Ombudsman proto systematickými návštěvami ověřoval, jak transformace v praxi postupuje, zda se snižují kapacity zařízení, dává se důraz na individualitu klienta (např. možností nosit oblečení dle vlastního výběru nebo si určit režim dne). K nejzávažnějším nedostatkům, které tehdy kritizoval, patřila nemožnost klientů vyslovit nesouhlas se svým umístěním do zařízení a nemožnost z něj odejít.

Nyní zahájená série systematických návštěv domovů pro osoby se zdravotním postižením se zaměří na: prostředí a soukromí (bezbariérovost, individualizace a vybavení pokojů, jejich uzamykatelnost, počet klientů v pokoji, soukromí při hygieně, režim korespondence, pravidla pro používání mobilních telefonů apod.), autonomii vůle (přístup personálu ke klientům, možnost klientů rozhodovat o sobě, respekt k přání klienta atd.), volnost pohybu (možnost opustit zařízení formou vycházky, používání opatření omezujících pohyb, dostupnost personálu aj.). Velká pozornost bude věnována vyhodnocování rizik hrozících jednotlivým klientům, práci s klienty s problémovým chováním a otázce, jakým způsobem je zajištěno poskytování sociální služby a podpory klientům trvale upoutaným na lůžko. Pracovníci Kanceláře veřejného ochránce práv se budou rovněž zajímat, jestli je klientům nabízená možnost vzdělávání a jakým způsobem jsou rozvíjeny jejich schopnosti pro možnost jejich uplatnění na trhu práce, jaká je zaměstnanost klientů a jestli nedochází ke zneužívání jejich práce. Otevřena bude také otázka partnerských vztahů, intimity a sexuality klientů domovů, která je historicky tabuizována.

Systematické návštěvy domovů pro osoby se zdravotním postižením budou probíhat v letošním i příštím roce a obsáhnou cca 20 zařízení, jejichž výběr není založen na reakci na individuální stížnosti, ale je zvolen tak, aby byla pokryta Česká republika i různá velikost zařízení. Návštěvy jsou vždy prováděny neohlášeně.

Pracovníci Kanceláře veřejného ochránce práv se v rámci přípravy na tuto sérii návštěv účastnili řady tematických školení a studijních návštěv zařízení s dobrou praxí, aby byli schopni porovnat a posoudit situaci v šetřených zařízeních. Ombudsmanka současně do týmů pro provedení návštěv domovů pro osoby se zdravotním postižením přizvala i externí spolupracovníky z řad lékařů, zdravotních sester či odborníků se zkušenostmi z oblasti poskytování sociálních služeb.

Po každé provedené návštěvě budou zhodnoceny veškeré nasbírané poznatky a následně bude vypracována zpráva obsahující zjištění a také doporučení k provedení určitých opatření k nápravě. Zpráva bude adresována navštívenému zařízení a měla by přispět ke zlepšení podmínek v zařízení a ke zlepšení situace klientů.

Jakmile bude série návštěv ukončena, využije ombudsmanka poznatky ze všech zařízení ke zpracování souhrnné zprávy. Ta jednak popíše současný stav v domovech pro osoby se zdravotním postižením v České republice, poukáže na časté a opakující se nedostatky, ale nabídne i řešení, jak je možné se těchto nedostatků vyvarovat. Souhrnná zpráva tak bude sloužit i k posílení prevence špatného zacházení i v dalších domovech pro osoby se zdravotním postižením, které nebyly v daném období navštíveny.

Souhrnnou zprávu z poslední série návštěv zařízení pro osoby se zdravotním postižením z roku 2009 najdete zde.

Podle Registru poskytovatelů sociálních služeb je v České republice 205 domovů pro osoby se zdravotním postižením. Jejich přehled a rozdělení podle krajů a okresů najdete zde: http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1508222534405_2 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv