Veřejný ochránce práv - Ombudsmanka pomohla nevidomému, kterému město nechtělo pronajmout byt
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2017 > Ombudsmanka pomohla nevidomému, kterému město nechtělo pronajmout byt

Ombudsmanka pomohla nevidomému, kterému město nechtělo pronajmout byt

22. srpna 2017

Nevidomý muž z jižních Čech žil v domě se svými rodiči. Vzhledem k vrozené poruše imunity trpěl v domě častými infekcemi dýchacích cest z důvodu zvýšené vlhkosti domu. Rozhodl se proto svůj problém řešit a požádal o pronájem městského bytu. Město mu však byt odmítlo pronajmout a to právě kvůli jeho zdravotnímu postižení. Takové jednání je však nepřípustné.

Městský byt byl nabízen tzv. obálkovou metodou. Měl jej dostat zájemce, který nabídne nevyšší cenu. Nevidomý muž nabídl nejvyšší cenu a podle zveřejněných kritérií s ním tedy měla být uzavřena nájemní smlouva. Město však byt nabídlo druhému v pořadí, protože se obávalo, že by muselo byt dodatečně upravovat s ohledem na potřeby muže se zdravotním postižením. On sám přitom žádné úpravy nepožadoval.

Je třeba zdůraznit, že město není oprávněné hodnotit zdravotní stav stěžovatele a nemůže samo posuzovat, jaké bydlení je pro něj vhodné. Takové hodnocení přísluší pouze lékaři. Z lékařských posudků je přitom zjevné, že daný muž se je schopen o sebe postarat. V minulosti absolvoval konzervatoř a zajišťoval si sám běžné životní potřeby.

Muž požádal o pomoc ombudsmanku, která jednání města označila za diskriminační. Doporučila muži bránit se antidiskriminační žalobou, což nevidomý také učinil. Obrátil se na doporučení ochránkyně na Pro bono alianci.

JUDr. Petr Veselý pak pro svého klienta dosáhl u soudu dvou vítězství. Krajský soud potvrdil rozsudek prvostupňového soudu, který dal žalobci za pravdu. Jednání města bylo vůči nevidomému skutečně diskriminační. Soud v rozsudku městu přikázal uveřejnit omluvu a zaplatit muži finanční kompenzaci.

 Rozsudek Okresního soudu v Jindřichově Hradci (387.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích (215.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

 

Možnosti ombudsmanky pomáhat lidem se zdravotním postižením se do budoucna zlepší. Od 1. ledna 2018 se ombudsman stane orgánem pro monitorování naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv