Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2017 > Hledáme právničky a právníky do našich řad

Hledáme právničky a právníky do našich řad

12. června 2017

Aktuálně hledáme právničky/právníky se zájmem o problematiku rovného zacházení a ochrany před diskriminací, práv osob se zdravotním postižením, ochrany práv dětí, zaměstnanosti a inspekce práce, zdravotnictví včetně veřejného zdravotního pojištění.

V Kanceláři veřejného ochránce práv usilujeme dlouhodobě o dobrou veřejnou správu a společnost bez předsudků. Snažíme se také předcházet špatnému zacházení s lidmi, kteří žijí v institucích.

Aktuálně hledáme právničku/právníka se zájmem o problematiku

  • rovného zacházení a ochrany před diskriminací
  • práv osob se zdravotním postižením
  • ochrany práv dětí, zaměstnanosti a inspekce práce, zdravotnictví včetně veřejného zdravotního pojištění

Pokud se k nám chcete připojit, napište nám do 16. června 2017 na adresu seifertova@ochrance.cz. Řekněte nám v emailu, proč s námi chcete pracovat. Seznamte nás s Vašimi dosavadními pracovními zkušenostmi. Tyto údaje jsou pro nás nejdůležitější. Zanechte na sebe i telefonní číslo, abychom Vás mohli kontaktovat. Pokud se chcete dozvědět víc o nás a o tom, kam směřujeme, podívejte se na Strategii rozvoje Kanceláře veřejného ochránce práv do roku 2021. Co se nám povedlo v loňském roce, najdete v Souhrnné zprávě o činnosti 2016 a také ve zvláštních zprávách o ochraně před špatným zacházenímochraně před diskriminací.

Jsme férový zaměstnavatel a rádi mezi nás přijmeme osoby přicházející z různých skupin společnosti. Diverzita na pracovišti je pro nás důležitá.

V čem práce u nás spočívá a co požadujeme?

Rovné zacházení a ochrana před diskriminací

Náplň práce:

Vyřizování individuálních podnětů veřejné ochránkyni práv z oblasti rovného zacházení a školství, odborná příprava podkladů pro veřejnou ochránkyni práv, realizace doporučení a výzkumů z oblasti rovného zacházení, zpracovávání připomínek k právním předpisům, reprezentace Kanceláře veřejného ochránce práv na národní i mezinárodní úrovni.

Požadujeme:

Ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo (Mgr.); dobrou znalost mezinárodních úmluv a dokumentů OSN, Rady Evropy, Evropské unie v dané oblasti včetně judikatury ESLP a SD EU; aktivní znalost světového jazyka slovem i písmem; schopnost analytické a koncepční práce; dobrou znalost češtiny, schopnost stručně, jasně a srozumitelně psát, otevřenost, zájem o nové věci, aktivní a inovativní přístup, schopnost improvizace, flexibilita.

Vítána je znalost dalšího světového jazyka a hlubší znalosti jiného společenskovědního oboru (například sociologie, psychologie, sociální práce, ekonomie). Praxe v dané oblasti práva je výhodou.

Monitorování naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením

Náplň práce:

Nově vznikající oddělení bude plnit mezinárodní závazek České republiky dle článku 33 odst. 2 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a stane se (po schválení novely zákona o veřejném ochránci práv) nezávislým mechanismem na podporu, ochranu a monitorování provádění této úmluvy.

Konkrétní pracovníci budou mít za úkol pravidelně sledovat a vyhodnocovat aktuální i připravovanou právní úpravu v oblasti práv osob se zdravotním postižením (kromě zákonných, podzákonných i metodických materiálů rovněž mezinárodní úmluvy a soft law), jednat s osobami se zdravotním postižením a jejich zástupci, ale i adresáty norem a odborníky, diskutovat jejich náměty, připomínky, zpracovávat analýzy, doporučení. Pracovníci budou mít na starosti vyřizování podnětů týkajících se práv osob se zdravotním postižením, včetně vedení šetření z vlastní iniciativy směřující ke změně právní úpravy, vnitřních předpisů úřadů nebo správní praxe. Ve vyšší míře se rovněž počítá s pořádáním vzdělávacích aktivit a osvětou.

Požadujeme:

Jelikož práce v novém oddělení bude vyžadovat multioborový přístup, hledáme kolegyně a kolegy s ukončeným vysokoškolským vzděláním v oboru právo (Mgr.) či kombinací bakalářského právnického vzdělání a vysokoškolského vzdělání v jiném vhodném oboru (např. sociální vědy, pedagogika, zdravotní vědy). Dále požadujeme orientaci a znalost Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a souvisejících dokumentů, empatii při komunikaci s osobami se zdravotním postižením, schopnost vyjednávat, aktivní znalost světového jazyka slovem i písmem, schopnost analytické a koncepční práce; dobrou znalost češtiny, schopnost stručně, jasně a srozumitelně psát, otevřenost, zájem o nové věci, aktivní a inovativní přístup, schopnost improvizace, flexibilitu. Praxe v dané oblasti práva ochrany osob se zdravotním postižením je výhodou.

Ochrana práv dětí,
Zaměstnanost a inspekce práce,
Zdravotnictví (včetně veřejného zdravotního pojištění)

Náplň práce:

Vyřizování individuálních podnětů z uvedených oblastí, odborná příprava podkladů pro veřejnou ochránkyni práv, zpracování připomínek k právním předpisům, vedení odborných seminářů pro pracovníky veřejné správy, reprezentace Kanceláře veřejného ochránce práv na národní i mezinárodní úrovni.

Požadujeme:

Ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo (Mgr.); dobrou znalost agendových právních předpisů, správního a kontrolního řádu; dobrou znalost češtiny, schopnost stručně, jasně a srozumitelně psát; aktivní znalost světového jazyka slovem i písmem; schopnost týmové práce; analytické a koncepční myšlení; otevřenost, aktivní a inovativní přístup; komunikační a vyjednávací dovednosti; flexibilitu. Praxe v některé z daných oblastí práva je výhodou.

Co svým zaměstnankyním a zaměstnancům nabízíme?

Platové ohodnocení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; zařazení do 13. platové třídy; po zapracování přiznání osobního příplatku; stálý odborný růst (účast na domácích i zahraničních konferencích a stážích); možnost čerpat 3 dny zdravotního volna, možnost čerpat 3 dny volna pro otce po narození dítěte, možnost práce z domova (5 dnů + 5 dnů pro rodiče pečující o dítě do 12 let); možnost využít 5 dnů studijního volna; nabídka udržovací výuky cizích jazyků zdarma (Aj, Nj, Fj); pružná pracovní doba; smlouva na dobu určitou; možnost práce na zkrácený úvazek.

Kdy bychom byli rádi, aby úspěšní uchazeči či uchazečky nastoupili?

Dáváme přednost osobní domluvě podle individuálních okolností. Jsme připraveni zahájit spolupráci od 1. července 2017. Nástup do nově vznikajícího oddělení by byl s ohledem na účinnost novely zákona o veřejném ochránci práv, která nám dává za úkol monitorovat naplňování práv osob s postižením, na podzim tohoto roku.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv