Veřejný ochránce práv - Dva roky čekat na rozhodnutí o omezení svéprávnosti? Nepřijatelné.
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2017 > Dva roky čekat na rozhodnutí o omezení svéprávnosti? Nepřijatelné.

Dva roky čekat na rozhodnutí o omezení svéprávnosti? Nepřijatelné.

22. listopadu 2017

Kvůli problémům při zpracování znaleckého posudku žena už dva roky čeká na rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti její dcery trpící schizofrenií. Není jediná – průtahy v soudních řízeních jsou nejčastějším důvodem stížností ombudsmance na činnost soudů. Jejich počet neklesá, v letošním roce už jich lidé poslali stejně, jako za celý loňský rok. Řada průtahů souvisí právě se znaleckou činností.

Zástupce ombudsmanky se opakovaně setkává s případy, kdy je třeba hledat příčinu průtahů v oblasti znalecké činnosti. Stále trvá nejen nedůslednost soudu při dohledu nad činností znalce a vymáhání zpracování znaleckého posudku ve stanovené lhůtě, ale chybí i vzájemná součinnost soudu a znalce. „Opakovaně se setkávám s případy, kdy soud ustanoví znalcem někoho, kdo je tak pracovně vytížen, že ani při sebelepší vůli nemůže posudek zpracovat ve stanovené lhůtě. Soudce pak lhůtu znovu a znovu prodlužuje a soudní řízení stojí. Výsledkem je nejistota účastníků řízení, která trvá nepřijatelně dlouho,“ kritizuje zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček nedostatky při zadávání znaleckých posudků. K prodlužování lhůty znalci má podle něj docházet jen výjimečně a soud by měl dopředu zjišťovat, jestli je znalec schopen posudek v předpokládané lhůtě vypracovat. Pokud je pracovně vytížen, měl by soud vypracování posudku zadat jinému znalci.

Obdobně podle zástupce ombudsmanky dochází ke zbytečným průtahům, pokud znalec nemůže posudek vyhotovit např. kvůli nespolupráci posuzované osoby, neupozorní na to soud, nebo soud i přes upozornění nevyužije svá oprávnění donutit posuzovanou osobu ke spolupráce (nechat ji ke znalci předvést nebo jí uložit pořádkovou pokutu).

Ilustrovat to může jeden z nedávných případů. Dvouleté průtahy v řízení o omezení svéprávnosti byly způsobeny tím, že znalec nemohl vypracovat znalecký posudek kvůli nespolupráci posuzované. Až poté, co se do případu vložil zástupce ombudsmanky, přistoupil soud k důraznějšímu jednání a v součinnosti s policií zajistil předvedení posuzované ke znalci.

Stěžovatelka se na soud obrátila s návrhem na omezení svéprávnosti její dospělé dcery a na její umístění do ústavního léčení. Dcera podle stěžovatelky trpí těžkou schizofrenií, ale dlouhodobě odmítá léčbu, žije na ulici, páchala majetkovou trestnou činnost a dopustila se i napadení, ale trestní stíhání bylo z důvodu její psychické nemoci zastaveno. Stěžovatelka má v péči jejího syna, svého vnuka. Ani po dvou letech ale soud nerozhodl.

Podle zjištění zástupce ombudsmanky soud nařídil vypracování znaleckého posudku a ustanovil znalce. Ten však byl nejprve pracovně vytížen, takže nemohl na posudku začít pracovat, později zjistil, že posudek vypracovat nemůže, protože posuzovanou nemůže vyšetřit. Pozval k vyšetření stěžovatelku i její dceru, ale dcera se nedostavila a stěžovatelka znalci sdělila, že není schopna ji přivést. Upozornila, že dcera žije na ulici a dobrovolně se k vyšetření nedostaví.

Místopředsedkyně soudu zástupci ombudsmanky přislíbila, že bude případ sledovat a soudkyně nařídí předvedení ženy ke znalci. Za součinnosti Policie ČR k tomu následně došlo, takže znalec mohl posudek vypracovat a předat ho soudu, který může pokračovat v řízení. Zástupce ombudsmanky doporučil do budoucna lepší spolupráci soudu a znalce, aby došlo k dřívějšímu zajištění předvedení, případně zapojit terénní pracovníky.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv